GENEL KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARLARI

-A +A

G1

Nem

 • AOAC 925.10, AOAC 925.09, 926.06- Tahıl ve tahıl ürünleri
 • AOAC 990.20, AOAC.19, AOAC 925.21, AOAC 986.25 Süt ve süt ürünleri
 • AOAC 950.46, AOAC 934.01, AOAC 930.04 - Et ve et ürünleri, balık ve kanatlı et ürünleri, sebzeler, hayvan yemleri
 • AOAC 926.08, AOAC 955.30- Peynirler
 • AOAC 927.05-Süt tozu
 • TS 2134, TS 8444- Baharatlar

45 TL

G2

Nem (AOAC 934.06, 920.149-Kuru meyveler)

60 TL

G3

Kuru madde, suda çözünür (Briks) (TS-4890)

60 TL

G4

Kül

 • AOAC 923.03, AOAC 930.22, AOAC 926.46, AOAC 920.153- Et ve et ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri
 • AOAC 945.46, AOAC 925.21, AOAC 986.25 -Süt ve süt ürünleri
 • AOAC 900.02, AOAC 920.155, AOAC 920.91, AOAC 920.93, AOAC 920.100, AOAC 920.149, - Sebze, meyve, su ürünleri, şekerli ürünler, çay, kahve, et ekstraktı, alkolsüz içecekler
 • AOAC 955.30, AOAC 935.42 -Peynirler

75 TL

G5

Asitte çözünmeyen kül  (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735, TS ISO 5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)

85 TL

G6

Suda çözünen külde alkalilik  (TS 1564, TS 1565, TS 1567)

80 TL

G7

Protein Kjeldahl yöntemi ( AOAC 960.52. Foss Tecator Manuel 2300 AB 2003 AN, Tüm gıdalar)

55 TL

 

Protein Leco, Termal Conductivity Yöntemi (Leco FP-528 Manual)

 

G13

pH (AOAC 981.12,TS 1728 ISO 1842)

    55 TL

G14

Toplam asitlik (AOAC 942.15)

72 TL

G15

Tuz (AOAC 960.29)

72 TL

G16

Toplam şeker ve invert şeker (AOAC 923.09, Tüm gıdalar)

   140 TL

G23

Renk (Hunter Lab (Lab Scan XE))

105 TL

G24

Renk (Minolta CR-300)

115 TL

G25

Su aktivitesi (aw)

85 TL

G26

Viskozite

170 TL

G28

Gıdalarda doku testi (Stable Micro Systems TA.XT plus tekstür analiz cihazı)

150 TL

G458

Jelatinde Bloom Derecesi (ISO 9665:1998)

185 TL

G459

Renk (Tintometre)

85 TL

G460

Bulanıklık (Türbidimetre )

85 TL

G474

Toplam fenol analizi  

190 TL

G475

Toplam flavonoid analizi

190 TL

G476

Toplam antosiyanin analizi 

190 TL

G477

Toplam antioksidan aktivite analizi (DPPH yöntemiyle)

210 TL

G522

Gıda ürünlerine spesifik analizler  

Fiyat talep edilen analiz kapsamına göre belirlenir.

BAL ANALİZLERİ

G17

Şeker bileşenleri  (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz ) (DIN 10758)

310 TL

G141

Diyastaz sayısı (AOAC 958.09- Bal )

170 TL

G461

HPLC yöntemi  hidroksimetil furfural (HMF) Tayini*

(Harmonised Methods of IHC Determination of HMF by HPLC)

205 TL

G143

İletkenlik (Harmonised Methods of International Honey Commission)

65 TL

G144

Prolin  (AOAC 979.20 - Bal)

130 TL

G146

Asitlik (AOAC 962.19- Bal)

75 TL

G147

Nem (AOAC 969.38- Bal)

70 TL

G148

d13C/12C İzotop oranı ve C4 Bitki şekerleri oranı (AOAC 998.12- Bal)

(C13 (bal) ve C13 (protein) okumaları  UME- Organik Kimya Laboratuvarı (G3OK) tarafından yapılmaktadır.)

565 TL

G462

Balda suda çözünmeyen madde tayini (TS 3036)

65 TL

ÇAY / KAHVE ANALİZLERİ

G151

Toplam toz çay miktarı

70 TL

G152

Su ekstraktı (ISO 9768)

100 TL

G153

Kafein (Journal of Food Sciense Vol:48, 745-750, D.05.G153, işletme içi metot-HPLC UV)

195 TL

G154

Çözünebilir kahvede suda çözünürlük (TS 5389)

55 TL

G155

Theaflavin

   195 TL

G156

Thearubigin

195 TL

G157

Toplam renk – renk koyuluğu, parlaklık

200 TL

 

G158

%10’luk HCl’de çözünmeyen kül  (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735,

TS ISO 5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)

80 TL

 

G159

Suda çözünen külde alkalilik  (TS 1564, TS 1565, TS 1567)

80 TL

 

G160

Suda çözünen kül (TS 1565)

80 TL

 

ET VE SU ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

 

G161

Türlerinin belirlenmesi

 • Çift tırnaklı (dana, koyun)
 • Tek tırnaklı (at, eşek)
 • Domuz *(Fluorion Meat Species Identification QLP 1.0, Akreditasyon kapsamı: et ve et ürünleri),
 • Kanatlı eti (tavuk, hindi) türlerinin Real –Time PCR ile kalitatif belirlenmesi. (Her bir parametre ayrı ücretlendirilmektedir.)

Tür tespitleri DNA aranması yöntemi ile yapılmaktadır.

330 TL

 

G404

Et ve et ürünlerinde hindi DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

650 TL

 

G405

Et ve et ürünlerinde tavuk DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

650 TL

 

G406

Et ve et ürünlerinde dana DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

650 TL

 

G162

Hidroksiprolin (TS 6236, ISO 3436)

90 TL

 

G396

Et ürünlerinde kollagen/et protein oranı (TSE 6236, ISO 3436)

100 TL

 

G163

Kokuşma testi ( Inal, T.Besin Hijyeni)

70 TL

 

G164

Nitrit ve nitrat (et ürünlerinde , taze sebzelerde, baharatlarda, süt tozunda)

(Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

70 TL

 

G167

Tiyobarbütirik asit (TBA)( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

25 TL

 

G168

Toplam uçucu bazik nitrojen (TVB-N) ( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

50 TL

 

MEYVE SUYU, REÇEL VE KONSERVE ANALİZLERİ 

 

G170

Dolum oranı (TS 2664)

70 TL

 

G172

Etil alkol (HS-GC-MS ile)

( AOAC Official Method 983.13.2005 Alcohol in Wines Gas Chromatography  Method )

200 TL

 

G173

Formol sayısı (TS EN 1133)

72 TL

 

G174

Konsistans (Bostwick Konsistometresi)

70 TL

 

G175

Reçellerde meyve oranı (TS 3958)

70 TL

 

G178

Şeftali nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

465 TL

 

G179

Kayısı nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

465 TL

 

G180

Vişne nektarında meyve oranı (Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

465 TL

 

G304

Portakal nektarında meyve oranı (Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

465 TL

 

G182

Sirkede yapaylık testi (Asetil metil karbinol testi) (TS 1880 EN 13188)

        100 TL

 

G183

Süzme ağırlığı (TS 2664)

70 TL

 

G186

Yabancı madde  (ilgili ürün standardı veya tebliğinde belirtilen yöntem)

130 TL

 

G187

Gazlı içeceklerde CO2 (TS 2259)

70 TL

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

 

G188

Asitlik (% laktik asit cinsinden) (AOAC 947.05)

    80 TL

 

G195

Süt yağı (Asit Hidroliz)

75 TL

 

G196

Yoğurtta jelatin (kalitatif)

55 TL

 

G17

Süt şekeri (Laktoz) (DIN 10758, D.05.G17 işletme içi metot, HPLC RID)

315 TL

 

ŞEKER ANALİZLERİ

 

G198

Çözelti rengi (ICUMSA) (TS 861)

110 TL

 

G200

İletkenlik külü (TS 861, 2007)

80 TL

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.