Adıyaman Ve Diyarbakır’da Bal Üretiminde Verim Ve Kalitenin Artırılması

-A +A
PROJE ADI : Adıyaman Ve Diyarbakır’da Bal Üretiminde Verim Ve Kalitenin Artırılması 
DESTEKLEYEN :

AB-GAP-Kırsal kalkınma Projesi

SÜRE : 2006-2007
PROJENİN AMAÇLARI :

Adıyaman ve Diyarbakır bölgesinde üretilen balların katkı ve kalıntı düzeyleri yönünden araştırılması

Arıcılık uygulamalarının izlenmesi, Arıcılara yönelik eğitimler, uygulama öncesi öncesi ve sonrası analitik kontroller, Katkı ve kalıntı ( C4 şekerleri, naftalin, veteriner ilaçları ve parafin) analizlerinin yapılması ve değerlendirme. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje raporu, iyi arıcılık faaliyetlerinin bölgede başlatılması ve yaygınlaştırılması