BACCHUS

-A +A
PROJE ADI : Biyoaktif Peptidlerin ve Polifenollerin Kardiyovaskular Hastalıklar Üzerine Etkilerinin Araştırılması - BACCHUS 
DESTEKLEYEN : EU FP7
SÜRE : 2012-2016
PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin temel amacı meyvelerde/buğdayda bulunan polifenollerin ve yumurta/et ürünlerinde bulunan peptidlerin karekterizasyonu, biyoyararlılığı ve mekanizmalarının belirlenmesi, sağlık üzerine olan etkilerinin klinik çalışmalarla araştırılması ve sağlık beyanı alınmasından ibarettir. TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü proje kapsamından nar ekstraktında bulunan biyoaktiflerin (ellagitannins) karakterizasyonu ve bunların sağlık üzerine olan etkilerinin klinik çalışma ile belirlenmesi iş pakelerinde yer almaktadır.

Proje kapsamında Avrupa’da kardiyovasküler hastalıklar için sağlık beyanı alabileceği yapılan çalışmalarla kanıtlanmış, bunun için yüksek potansiyele sahip birçok polifenol ve peptit ürünü seçilecektir. Bu ürünler polifenol ve biyoaktif peptitlerin emilim ve metabolizmalarının, vasküler dokulardaki metabolitlerinin belirlenmesi için klinik çalışmalarda, yeni gıda ürünü geliştirilmesinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılacaktır. Son olarak geliştirilen ürünler biyoaktif polifenollerin ve peptit ürünleri kullanımının insanlarda kardiyovasküler fonksiyon üzerine etkisini incelemek için klinik çalışmalarda kullanılacaktır. 

PROJENİN SONUÇLARI : Proje tamamlandığında çıktı olarak nar, elma, çilek, portakal, buğday, yumurta, ve tütsülenmiş domuz eti gibi ürünlerde birincil öneme sahip biyoaktif polifenol ve peptidlerin sağlık üzerine beyanlarının EFSA (European Food Safety Authority)’dan alınması sağlanacaktır. 

Fotoğraflar