BacFoodNet

-A +A
PROJE ADI : BacFoodNet - A European network for mitigating bacterial colonisation and persistence on foods and food processing environments- COST Action FA1202.  
DESTEKLEYEN : EU COST
SÜRE : 2012-2016 
PROJENİN AMAÇLARI :

BacFoodNet’in genel amacı, gıdalarda ve gıda işletmelerinde bakteri kolonizasyonu, biyofilm oluşumu ve persistansın tespiti, kontrolü ve önlenmesine yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin sanayiye transferinin önündeki engellerin değerlendirilmesi, mevcut yöntemlerin harmonizasyonu ve yeniden değerlendirilmesine imkan tanıyacak çok disiplinli bir platform sağlamak, aksiyon ortakları arasında yeni işbirlikleri geliştirmek, genç araştırmacıların eğitimlerine destek vermek, aksiyon ortaklarının mevcut araştırma altyapılarının ve uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimlerinin paylaşılmasını sağlamaktır.

Proje kapsamında; i) Yöntemlerin harmonisazyonu, ii) Bakterilerin yüzeye tutunma/kopma, biyofilm oluşturma ve canlı kalma mekanizmaları, iii) Direnç oluşumu, persistans ve stres yanıt mekanizmaları arasındaki ilişki, iv) Kontrol ve önleme stratejileri  iş paketleri yer almaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI : Aksiyonun temel çıktısı bu alanda çalışan uzmanların oluşturduğu sürekliliği sağlanmış çok disiplinli uluslararası BacFoodNet ağıdır. 

Fotoğraflar