BALIKLARDA MALAŞİT YEŞİLİ KALINTILARININ İZLENMESİ

-A +A
PROJE ADI : BALIKLARDA MALAŞİT YEŞİLİ KALINTILARININ İZLENMESİ
DESTEKLEYEN : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
SÜRE : 2010-2011 
PROJENİN AMAÇLARI :

2010 yılı Ulusal Kalıntı İzleme Planına göre alınan balık numunelerinde malaşit yeşili ve löko-malaşit yeşili kalıntı analizlerinin yapılması amaçlanmıştır.  

Proje kapsamında balık örneklerinde malaşit yeşili ve löko-malaşit yeşili analizine yönelik bir LC-MS/MS kromatografik analiz yöntemi geliştirilmiş, geliştirilen metod optimize edilerek 2002/657/EC ye göre validasyonu yapılmıştır. Valide edilen metot kullanılarak 2010 yılı Ulusal Kalıntı İzleme Planına göre il müdürlüklerince alınarak laboratuara gönderilen balık numunelerinde malaşit yeşili ve löko-malaşit yeşili kalıntılarının analizleri yapılarak raporlanmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI : Balık numunelerinde malaşit ve löko-malaşit analizi için geliştirilen ve valide edilmiş bir LC-MS/MS analiz yöntemi. 23 örneğe ait kalıntı analiz raporları.

Fotoğraflar