Baskın TGF-B Sinyal İletim Yolağı Regülatörü Ve TGF-B Bağımlı Tümör Baskılanmasında Rol Alan Yeni Bir RING E3 Ubikitin Ligaz Proteininin Yapı-Fonksiyon İlişkisi Açısından İncelenmesi

-A +A
PROJE ADI : Baskın TGF-B Sinyal İletim Yolağı Regülatörü Ve TGF-B Bağımlı Tümör Baskılanmasında Rol Alan Yeni Bir RING E3 Ubikitin Ligaz Proteininin Yapı-Fonksiyon İlişkisi Açısından İncelenmesi
DESTEKLEYEN : TÜBİTAK UİDB
SÜRE : 2011-2014
PROJENİN AMAÇLARI :

Projede bir E3 ligaz olarak RNF11’in rekombinant ifadesi, izolasyonu ve NMR spektroskopisi kullanılarak üç boyutlu yapısal karakterizasyonuyla beraber RNF11 ve E2 enzimi arasındaki etkileşimin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Proje RNF11 proteininin yapı analizini içermektedir.

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje çıktılarının doğrudan ekonomik değere sahip olmayan temel çalışma sonuçlarını içermesi beklenmektedir. Proje bütçesinin yaklaşık %40’ı proje kapsamında çalışacak bir bursiyer için ayrılmış olması, bu projenin biyo-NMR alanında genç bilim insanlarına yönelik önemini vurgulamaktadır. Ancak RNF11 için hedeflenen yapı-fonksiyon ilişkilerinin tanımlanması gelecekte gerçekleştirilebilecek kansere karşı ilaç geliştirilmesi çalışmalarında bu protein önemli bir hedef oluşturabilir.

Fotoğraflar