Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı Seviyelerinin Araştırılıması

-A +A
PROJE ADI : CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE KALINTI SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI
DESTEKLEYEN : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
SÜRE : 2009-2012  
PROJENİN AMAÇLARI :

2009-2012 yıllarında Ulusal Kalıntı Kontrol Programları kapsamında alınan balık, kanatlı ve kırmızı et numunelerinde pestisitler ve yasaklı veteriner ilaç kalıntılarının izlenmesi amaçlanmaktadır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından alınarak laboratuara ulaştırılan balık, kanatlı ve kırmızı et numunelerinde organoklorlu, fosforlu ve payretroit grubu pestisitler ile A1, A3, A4, A5 ve B3e grubu yasaklı veteriner ilaç kalıntılarının analizleri, 2002/657/EC kriterlerine göre valide edilmiş analiz yöntemleri kullanılarak, gerçekleştirilmiştir. 

PROJENİN SONUÇLARI : Analiz edilen numunelerin kalıntı analiz raporları.

Fotoğraflar