Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirin besin ögelerinin belirlenmesi

-A +A
PROJE ADI : Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirin besin ögelerinin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi
DESTEKLEYEN : Ege İhracatçı Birlikleri
SÜRE : 2008-2009
PROJENİN AMAÇLARI :

Ülkemizin önemli ihraç ürünlerden kuru üzüm ve incirinin ihracat, üretim ve tüketim düzeylerini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirin bileşenleri yönünden incelenmesi ve klinik uygulama ile sağlık üzerine etkilerinin  belirlenmesidir. 

PROJENİN SONUÇLARI : Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirin enerji ve besin ögeleri düzeyleri saptanmış ve sağlık üzerine etkileri bazı indikatör parametreler seçilerek klinik uygulama ile saptanmıştır. Ürünlerin sağlıklı beslenmede önemli olan bazı bileşenler açısından günlük beslenme programlarına katkı sağladığı belirlenmiştir. 

Fotoğraflar