Developing European Standards For Bee Pollen and Royal Jelly

-A +A
PROJE ADI : Developing European Standards For Bee Pollen and Royal Jelly: Quality, Safety and Authenticity (Arı Poleni ve Arı Sütü İçin Avrupa Standartları Oluşturmak: Kalite, Güvenlik, Otantisite)
DESTEKLEYEN : EU FP7
SÜRE : 2010-2013
PROJENİN AMAÇLARI :

Polen ve Arı sütünde tağşiş ve taklidin önüne geçerek Avrupa’daki arıcılık sektörüne yardımcı olmak ve Avrupa yönetmeliğinin oluşumunda katkı sağlamaktır.

 Balın dışında iki önemli arı ürünü olan arı sütü ve arı poleni için gerekli kalite standardını oluşturmak, sağlık üzerine etkilerini araştırmalarla destekleyerek ortaya koymak,polenlerin botanik ve coğrafik kaynağını hatasız belirlemeyi sağlayacak bir metot oluşturmaktır. 

PROJENİN SONUÇLARI : Avrupa’dan toplanan polen ve arı sütlerine ait kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik, palinolojik ve duyusal özelliklerin belirlenmesi, Sağlık üzerine etkili olan bileşenlerin belirlenmesi, Arı sütü için yeni analitik metotların geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması .

Fotoğraflar