Development of a sampling plan for aflatoxin analysis in dried figs

-A +A
PROJE ADI : Development of a sampling plan for aflatoxin analysis in dried figs
DESTEKLEYEN : International Nut And Dried Fruit Foundation ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
SÜRE : 2011-2012
PROJENİN AMAÇLARI : Aflatoksin analizindeki belirsizliklerin başında örneklemeden kaynaklanan sapmalar gelmektedir. Bu proje ile kuru incirlerdeki aflatoksin kontaminasyonunun doğru tespiti için en uygun örnekleme şeklinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında ihracatımızda çok önemli bir yeri olan “Sarılop” kuru incirler, Aydın bölgesinden örneklenmiştir. Aflatoksin analizlerinin yapılması ve sonuçların istatiksel değerlendirmesinin ardından kuru incirdeki aflatoksin kontaminasyonun tespitinde örnekleme, örnek hazırlama ve analiz aşamalarından kaynaklanan belirsizlikler hesaplanmıştır.
PROJENİN SONUÇLARI : Kuru incirlerde aflatoksin kontaminasyonun tespitine yönelik örnekleme yöntemi planı Kodeksx Alimentarius raporlarına girerek uluslararası literatüre kazandırılmıştır. Kuru incirlerde maksimum bulunabilecek aflatoksin kontaminasyonu için maksimum limit belirleme konusu Kodeks Alimentarius’un ilgili komitesinde (Gıdalarda Kontaminantlar Kodeks Komitesi - CCCF) tartışılmaya başlandı. Tartışma dokümanını hazırlamak için kurulan çalışma grubunun liderliği içerisinde TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü araştırmacılarının da yer aldığı Türkiye Delegasyonu tarafından yapıldı. Bu projenin sonuçları da hem çalışma grubuna hem de Kodeks Komitesine sunuldu ve kodeks alimentarius tarafından incirlerde maksimum bulunabilecek aflatoksin limit kabul edildi. Bu gelişmeler sonrasında kuru incir konusunda en büyük ithalatçı konumundaki Avrupa Birliği de kuru incirlerdeki aflatoksin kontaminasyonu için ihracat sırasında uyguladıkları maksimum limitleri Türkiye’nin lehine olacak şekilde yükseltti.    Bu sayede önemli bir ihracat ürünümüz olan, dünya üretiminde lider konumda olduğumuz kuru incirlerin ihracatı sırasında karşılaşılan sorunların ve ekonomik kayıpların önemli ölçüde azaltılmasına doğrudan katkı sağlanmıştır.

Fotoğraflar