Electronic Nose Applications İn Food Microbiological Analysis And Aroma Evaluation, India- TÜBİTAK, Turkey, Bilateral Agreement.

-A +A
PROJE ADI :

Electronic Nose Applications İn Food Microbiological Analysis And Aroma Evaluation, India- TÜBİTAK, Turkey, Bilateral Agreement.

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK İkili İşbirliği
SÜRE : 2003-2006
PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin amacı, gıda kalitesi ve güvenliğinin hızlı yöntemlerle tayini ve izlenmesine yönelik olarak elektronik burunun teknolojisinin kullanım olanaklarının araştırılmasıdır.

Bu proje kapsamında , gıdalarda patojen kontaminasyonunun erken tayini ve aroma karakterizasyonu  yönelik olarak hızlı , tahribatsız ve ucuz analiz yöntemlerinin geliştirilmesi  amacıyla elektronik burn teknolojisinin kullanım imkanları araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmalar iki alt başlıkta yürütülmüştür:

  1. Sütte mikrobiyolojik kontaminasyonunun (Salmonella ve E. Coli) elektronik burun tayini.
  2. Kahve aromasının karakterizasyonu (Arabica kahvesinde Robusta tağşişinin belirlenmesi).
PROJENİN SONUÇLARI :

Proje sonuç raporu.

Fotoğraflar