European food information resource network (EuroFIR)

-A +A
PROJE ADI : European food information resource network (EuroFIR)  
DESTEKLEYEN : EU FP6
SÜRE : 2005-2010
PROJENİN AMAÇLARI :

AB FP6 EuroFIR projesi kapsamında, Avrupa gıda bilgi kaynağı ağı kurulmasıdır.

Avrupa genelindeki güncel gıda kompozisyon veri tabanlarını tek bir platformda toplamaktır.

PROJENİN SONUÇLARI : Araştırmada gıda bileşen veri üretme sistematiği konusunda güncel bilgi ve teknoloji hakkında bilgi edinilmiş, elde edilen bilgi ve deneyimler mevcut çalışmalarda ve üretilen yeni Ar-Ge projelerinde doğrudan kullanılmıştır. TÜBİTAK DATASET-2009 hazırlanmıştır. Geleneksel gıda örneklemi yapılarak veri üretilmiştir. Proje, “2010 yılı B Kategorisi-Uluslararası Proje TÜBİTAK MAM Başarı Ödülü” almaya layık görülmüştür. 

Fotoğraflar