Fındık füresinde tağşişin saptanmasına yönelik analiz

-A +A
PROJE ADI : Fındık füresinde tağşişin saptanmasına yönelik analiz yöntemlerinin araştırılması
DESTEKLEYEN : Fındık Tanıtım Grubu
SÜRE : 2010-2011
PROJENİN AMAÇLARI :

Fındık füresi üretiminde haksız rekabete yol açan tağşişlerin tespit edilmesine yönelik analiz yöntemlerinin araştırılmasıdır.

Fındık füresinin, fındık küspesi veya diğer malzemelerle tağşişi iç ve dış pazarlarda fındık sektöründe önemli imaj kaybına neden olmakta ve özellikle çikolata üreticileri tağşiş korkusu ile fındık füresi ihracatı yapmak yerine, bütün fındık alarak kendi tesislerinde füre yapmayı tercih etmektedir. Bu proje ile fürede yapılan tağşişin tespitine yönelik analiz yöntemleri araştırılacak ve füre gibi katma değerli ürünlerden elde edilen ekonomik kazancın arttırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Bu proje sonucunda fındık füresinde farklı ürünlerle veya fındıktan yağ ayırma işleminden sonra elde edilen küspe ile yapılabilecek tağşişin tespitine yönelik fiziksel ve biyokimyasal  farklı teknikler uygulanmış ve sonuç olarak :

  •  Fındık harici kullanılan yabancı maddelerin %1 oranında dahi tespiti PCR tekniği ile  mümkün olabileceği, 
  • Sadece fındıktan üretildiğine emin olunan füre örneklerinin fizikokimyasal değerleri veya görüntüleme tekniği kullanarak ürün özelliklerine ait skala oluşturulduğu takdirde, küspe ile herhangi bir tağşiş durumunda tedarikçi firma ucuz ve hızlı testlerle (yağ absorplama kapasitesi, viskozite, renk değerleri, duyusal değerlendirmeler)  tağşişi tespit edebileceği sonucuna varılmıştır.
  • Her seferinde farklı işleme koşulları ile üretilen fürelerin fizikokimyasal ve duyusal özellikleri geniş aralıkta değişim göstermekte ve küspe ile yapılması olası bir tağşişin tespitini zorlaştırmaktadır. Dolayısı ile farklı tedarikçilerle çalışan firmaların küspe ile tağşiş olasılığına karşı analitik tekniklere başvurması ve rafine fındık yağı ilavesinin tespitine yönelik fosfolipid, wax gibi çeşitli yağ bileşenlerine bağlı karar vermesi önerilmiştir.

Bu proje ile fındık kreması üretiminde haksız rekabete ve ülkemizin fındık füresi ihracatında önemli düzeyde Pazar kaybına neden olabilecek olası tağşişlere yönelik önleyici analiz yöntemleri geliştirilmiştir.   

Fotoğraflar