Fındık ilave işleme süreçlerinin aflatoksin üzerine etkisi

-A +A
PROJE ADI : Fındık ilave işleme süreçlerinin (further processing) aflatoksin üzerine etkisi
DESTEKLEYEN : Fındık Tanıtım Grubu- International Nut and Dried Fruit Council Foundation (INC)  
SÜRE : 22.08.2007-21.03.2008
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu projenin amacı, işletmelerde uygulanan boylama, elle ayıklama, beyazlatma ve kavurma işlemleri gibi ürüne uygulanan fiziksel ve ısıl işlemlerin mevcut aflatoksini azaltıcı etkilerinin belirlenmesidir.

Bu proje kapsamında, fındık işletmelerinde aflatoksin riskini en aza indirilmesini sağlamak amacı ile fındık işletme tesisindeki üretim koşulları dikkate alınarak laboratuvar koşullarında ve fındık işleme tesislerinde fiziksel ve ısıl süreçlerin aflatoksin düzeyi üzerine etkisinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütülmüştür.

PROJENİN SONUÇLARI :

AB tarafından, direkt olarak insan tüketiminde veya gıda maddelerine katkı olarak kullanılacak fındıklar ve fiziksel işlem görecek veya ayıklanacak fındıklar için iki farklı aflatoksin limiti EC 1881/2006 no’lu yönetmeliğinde bildirmiştir. Ancak fiziksel işlem veya ayıklama işlemi sonrasında aflatoksin düzeyindeki azalma ile ilgili çalışmalar yerfıstıkları, ceviz, badem ve fıstıklarla ile ilgili olarak yapılmış olmasına rağmen fındıklarda şu ana kadar bilimsel bir çalışma yapılmamıştır.  Her sene yapılan Kodeks toplantılarında aflatoksin limitleri konusunda karar aşamasında eksik veri nedeni ile kesin sonuca ulaşılamamaktadır.  Proje çalışmaları ile, işletmelerde uygulanan boylama, elle ayıklama, beyazlatma ve kavurma işlemleri gibi ürüne uygulanan fiziksel ve ısıl işlemlerin mevcut aflatoksini azaltıcı etkileri belirlenmiştir. Bu proje ile çeşitli işleme koşullarının fındıkta bulunabilecek aflatoksinler üzerine etkisi, nihai ürün olarak tüketilen ürünlerdeki duruma açıklık kazandırmış, Codex Alimentarius  için bilimsel sonuçlara dayalı veri sağlanmıştır.

Sonuç Raporu (Mart 2008)

1 Poster : Ferda Seyhan, Ceyda Pembeci, Hayrettin Özer, Güner Özay, Effect Of Further Processıng On Aflatoxın Reduction in Hazelnuts, World Mycotoxin Forum, Ekim 2008, Hollanda.

2 Proje Sunuşu:

  • EC, DG Sanco,  Aflatoksin Uzmanlar Toplantısı, Eylül 2008, Brüksel
  • FVO Misyon Toplantısı , 14 Ekim Ankara    

Fotoğraflar