Fonksiyonel gıda olarak taze ve gün kurusu kayısının bazı fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi

-A +A
PROJE ADI :

Fonksiyonel gıda olarak taze ve gün kurusu kayısının bazı fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi

DESTEKLEYEN : T.C. Malatya Valiliği
SÜRE : 2007-2008
PROJENİN AMAÇLARI :

Ülkemizin önemli ihraç ürünlerden taze ve gün kurusu kayısının ihracat, üretim ve tüketim düzeylerini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Taze ve gün kurusu kayısının bileşenleri yönünden incelenmesi ve klinik uygulama ile sağlık üzerine etkilerinin Taze ve gün kurusu kayısının enerji ve besin ögeleri düzeyleri saptanmış ve sağlık üzerine etkileri bazı indikatör parametreler seçilerek klinik uygulama ile saptanmıştır. Ürünlerin sağlıklı beslenmede önemli olan bazı bileşenler açısından günlük beslenme programlarına katkı sağladığı belirlenmiştir. 

Fotoğraflar