Fonksiyonel Instant Çay

-A +A
PROJE ADI :

Fonksiyonel instant çay geliştirilmesi ve sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi 

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK-KAMAG (TARAL 1007) 
SÜRE : 2011-2014
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu çalışmanın temel amacı, düşük kaliteli çayların değerlendirilerek normal, kafeinsiz ve fonksiyonel buzlu çay haline getirilmesi ve fonksiyonel buzlu çayın sağlık üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır.

Proje kapsamında, üç ürünün hem granül hemde tablet formlarında geliştirilmesi hedeflenmektedir. İnstant çay; askeriyede, taşımacılıkta, kamplarda, kantinlerde ve benzeri yerlerde tüketilebilecektir. Kafeinsiz instant çay; kafein kullanımı uygun görülmeyen bireylere (örneğin, hipertansiyon hastaları, gebeler, çocuklar, vb.) sunulmak üzere geliştirilecektir. Kolesterol düşürücü Fonksiyonel buzlu çay üretimi dünyada ilk kez gerçekleştirilecek olup, bu açıdan ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlaması planlanmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje tamamlandığında ülkemiz beslenme alışkanlıkları içinde önemli bir yer olan çaya uygulanacak ileri teknolojilerle katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirilecek, ayrıca fonksiyonel hale getirilerek halk sağlığının iyileştirilmesi adına önemli bir katkı sağlanabilecektir.

Fotoğraflar