Heat-Generated Food Toxicants - Identification, Characterisation and Rrisk Minimisation – HEATOX.

-A +A
PROJE ADI :

Heat-Generated Food Toxicants - Identification, Characterisation and Rrisk Minimisation – HEATOX.

DESTEKLEYEN : EU FP6
SÜRE : 2003-2007
PROJENİN AMAÇLARI :

Projede genel amacı, gıdalarda ısıl işlem sonucunda oluşan toksik maddelerden kaynaklanabilecek sağlık risklerinin değerlendirilmesi ve ısıl işlem sonucu oluşan toksik bileşenlerin minimizasyonuna yönelik pişirme/işleme yöntemlerinin geliştirilmesidir.  

Proje, bu genel amaca ulaşmak üzere 5 bilimsel iş paketinden oluşmuştur: i ) Oluşma ve işleme, ii) Analiz, iii) Tehlike karakterizasyonu, iv) Maruziyet, v) Risk değerlendirme ve risk iletişimi.

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje sonunda sanayici ve tüketicilerin kullanıına yönelik olarak üç adet rehber yayınlanmıştır: i)  Evde pişirme ve tüketim rehberi, ii) Isıl işlme sonucu gıdalarda oluşan toksik bileşenlerle ilgili risk iletişim rehberi, iii) Gıda endüstrisi için akrilamid minimizasyon stratejileri el kitabı. 

Fotoğraflar