İstanbul Gümrük Bölge Laboratuar Müdürlüğü Akreditasyon Teknik Danışmanlık Projesi

-A +A
PROJE ADI :

İstanbul Gümrük Bölge Laboratuar Müdürlüğü Akreditasyon Teknik Danışmanlık Projesi 

DESTEKLEYEN : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İstanbul Laboratuar Müdürlüğü
SÜRE : 2012-2013
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu projenin temel amacı İstanbul Laboratuar Müdürlüğünde "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardına uygun kalite yönetim sisteminin kurulması için danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Proje kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak laboratuarda kalite yönetim sisteminin prosedürlerle tanımlanması ve laboratuara metot validasyonu ve belirsizlik hesaplama yeteneğinin kazandırılması yer almaktadır. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje tamamlandığında laboratuar referans standart gereği kalite yönetim sistemini kurmuş ve sertifikalandırabilir olacaktır. Ayrıca, İstanbul Laboratuar Müdürülüğünde; ithalat aşamasında yapılacak akredite analizler uluslararası kabul görmüş olacaktır. 

Fotoğraflar