Kayısının Sağlıklı Beslenme Açısından Değerlendirilmesi-Klinik Araştırma

-A +A
PROJE ADI :

Kayısının sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi-klinik araştırma

DESTEKLEYEN : Ege İhracatçı Birlikleri,
SÜRE : 2006-2007
PROJENİN AMAÇLARI :

Ülkemizin önemli ihraç ürünlerden kayısının ihracat, üretim ve tüketim düzeylerini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Kayısının sağlıklı beslenme açısından  etkilerini belirlemek.

PROJENİN SONUÇLARI :

Kayısının enerji ve besin ögeleri düzeyleri saptanmış ve sağlık üzerine etkileri bazı indikatör parametreler seçilerek klinik uygulama ile saptanmıştır. Ürünün sağlıklı beslenmede önemli olan bazı bileşenler açısından günlük beslenme programlarına katkı sağladığı belirlenmiştir.

Fotoğraflar