Novel Integrated Strategies for Worldwide Mycotoxin Reduction in the Food and Feed Chains - MYCORED

-A +A
PROJE ADI :

Novel Integrated Strategies for Worldwide Mycotoxin Reduction in the Food and Feed Chains - MYCORED

DESTEKLEYEN : EU FP7
SÜRE : 2009-2013 
PROJENİN AMAÇLARI :

Mikotoksin bulaşma riski olan yemler ve özellikle ticari değeri yüksek gıdalarda mikotoksin kontaminasyon riskinin azaltılması ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi

Proje kapsamında yem, tahıl, yaş/kuru meyve ve sert kabuklu yemişlerde oluşabilecek mikotoksin riskini azaltmak üzere hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası aşamalarda önleyici tedbirler geliştirme, risk haritaları oluşturma ve mikotoksinlerin oluşum sürecini modelleme konuları ele alınmıştır. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Projede mikotoksin açısından riskli birçok gıda (badem, mısır, buğday, üzüm, antepfıstık vb.) mikotoksin riskinin azaltılması açısından farklı yönlerden ele alınmıştır. Ülkemizin ekonomik açıdan önemli ihracat ürünlerinden olan fındık, üzüm, antepfıstık ve kayısı çekirdeği ile ilgili projede elde edilen önemli çıktılar:

  • Fındıkta ozonlama teknolojisinin aflatoksin önlemede kullanımı
  • Üzümde okratoksin A oluşumunun iklim ve zirai verilerle modellenmesi
  • Kayısı çekirdeği ve antepfıstık işleme aşamalarının aflatoksine etkisi 

Fotoğraflar