Orman Gülü Bitkisinden Elde Edilen Deli Ballarda Grayonotoksin Miktarlarının Araştırılması

-A +A
PROJE ADI :

Orman Gülü Bitkisinden Elde Edilen Deli Ballarda Grayonotoksin Miktarlarının Araştırılması

DESTEKLEYEN : Düzce İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
SÜRE : 2012 
PROJENİN AMAÇLARI :

Düzce yöresindeki orman gülü bitkisinden elde edilen Deli bal örneklerindeki grayanatoksin içeriğinin saptanması ve zehirlenmeye yol açan bu maddenin baldaki miktarının zamana göre değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında bal örneklerinden grayanotoksinlerin ekstraksiyonu için uygun teknikler araştırılmış ve ballardaki grayanotoksin miktarını belirlemeye yönelik yeni bir LC-MS/MS kromatografik analiz yöntemi geliştirilmiş, optimize edilerek validasyonu yapılmıştır. Deli bal örneklerindeki Grayanotoksin miktarlarının değişimi 3 ay boyunca izlenmiştir. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Deli ballarda Grayanotoxin analizi için geliştirilen yeni ve pratik LC-MS/MS analiz yöntemi. Grayanotoksin bileşiklerinin bal örneklerindeki stabilite verileri.

Fotoğraflar