Resource Efficient And Safe Food Production And Processing

-A +A
PROJE ADI :

Resource Efficient And Safe Food Production And Processing

DESTEKLEYEN : EU FP7
SÜRE : 2012-2015
PROJENİN AMAÇLARI :

Projesinin temel amacı, gıda üretiminde kaynak verimliliğinin ve kaynakların geri dönüşümü veya tekrar kullanımının artırılmasıdır

RESFOOD projesi gıda zincirinin üç temel halkasını kapsamaktadır: i) Bahçe Bitkileri ii) Gıda İşleme, iii) Biyokütle Atık. Proje kapsamında sekiz iş paketi altında yürütülen AR-GE çalışmaları ve endüstriyel ölçekli demonstrasyon faaliyetleri ile, gıda üretiminde su, besin ögeleri ve enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje kapsamında geliştirilmekte olan yeni teknolojilerin sanayiye transferinin, gıda endüstrisi için yeni fırsatlar sağlayacağı ve firmaların rekabet gücünü artıracağı öngörülmektedir. Proje sonunda,  gıda işleme süreçlerinde su tüketimini % 30-50 oranında azaltması hedeflenen küçük ölçekli bir su geri kazanım sistemi ve hızlı su kalitesi tespit ve izleme sistemi geliştirilecektir.  Ayrıca gıda işleme süreçlerinde açığa çıkan soğuk ve sıcak suyun tekrar kullanımı ile enerji tüketiminde %20-40 oranında düşüş hedeflenmektedir. 

Fotoğraflar