Total Diet Study Exposure–TDSEXPOSURE

-A +A
PROJE ADI : Total Diet Study Exposure  – TDSEXPOSURE
DESTEKLEYEN : EU FP7
SÜRE : 2012-2016 
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu projede gıda kaynaklı kimyasal kontaminantlara karşı maruziyet belirleme yönteminin geliştirilmesi ve harmonizasyonu, örnekleme ve analiz yöntemlerinden kaynaklanan hataların minimize edilmesi (gerçek maruziyet düzeyleri) amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Tüketicilerin kimyasal kontaminantlara gerçek maruziyetini belirlemedeki belirsizlikleri azaltmaya yönelik numune alma yöntemini geliştirme (kontaminant, ürün grubu, birleştirme ve homojenizasyon), Gıdaların tüketildiği şekliyle analiz edilmesiyle gerçek kimyasal kontaminasyonunun belirlenmesini sağlama (pişirme yöntemi, analiz yöntemi), Elde edilen verilerden faydalanarak maruziyet düzeylerinin tespitine yönelik uluslararası harmonize yöntem geliştirme (standardizasyon, toplam kalite) konuları ele alınmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Tüketicilerin gıda kaynaklı kimyasallara karşı gerçek maruziyet düzeylerini belirlemeye yönelik harmonize Toplam Diyet Çalışması (TDS) metodolojisi.