Towards the Harmonisationof Analytical Methods for Monitoring Food Quality and Safety in the Food Supply Chain (MoniQA)

-A +A
PROJE ADI :

Towards the harmonisationof analytical methods for monitoring food quality and safety in the food supply chain (MoniQA)

DESTEKLEYEN : FP6
SÜRE : 2007-2012
PROJENİN AMAÇLARI :

Gıda analizlerinin harmonize edilmesi ile gıdayı daha güvenli hale getirmek

Ortakların araştırma altyapılarının belirlenmesi ve veribankasının oluşturulması; Ortaklar arası araştırmacı değişimi için kuralların ve uygulamaların belirlenmesi, araştırmacı profili veri bankası kurulması ;Projenin sürdürülebilirliği, bilginin paylaşımı ve ortak çalışmalarda bilginin korunması için gerekli düzenlemeler (IPR ); Gıda güvenliği ve kalitesi konusunda geliştirilen yeni analiz yöntemlerinin validasyonu, standardizasyonu, resmi kurumlar için gerekli verilerin sağlanması; Bilişim teknolojilerinin gıda zincirinde kullanılabilirliğinin tespiti; Gıda güvenliği ve kalitesi, analitik yöntemler, terimler, standartlar, v.b. Konularda veri bankası oluşturulması; Yeni yönetmeliklerin sosyolojik ve ekonomik etkilerinin analizi, uluslar arası ticaret, resmi kurumlar ve endüstri boyutunda etkiler;Bilginin ortaklar arasında ve diğer kurumlar arasında paylaşılmasına yönelik aktiviteler, web sayfası kurulması, yayınlar, konferans düzenleme;Ortak eğitim programlarının ve eğitim araçlarının geliştirilmesi (e-learning); Konsorsiyum yönetimi

PROJENİN SONUÇLARI :

Sürekli entegrasyon, Çalıştaylar, konferanslar Değişim ve mobility programları Validasyon yöntemleri ve sonuçların sunulması, Gıda güvenliği ve kalitesi analitik yöntemler veri bankası, Önerilecek araştırma projeleri; Daha iyi yönetmelikler

Fotoğraflar