Türkiye'de Yetişen 18 Çeşit Fındığın Natürel ve Kavrulmuş Olarak Tat, Aroma ve Duyusal Yönden Araştırılması ve Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

-A +A
PROJE ADI : Türkiye'de Yetişen 18 Çeşit Fındığın Natürel ve Kavrulmuş Olarak Tat, Aroma ve Duyusal Yönden Araştırılması ve Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi 
DESTEKLEYEN : TÜBİTAK-TOVAG (TARAL 1001)
SÜRE : 2007-2008
PROJENİN AMAÇLARI : Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de Giresun bölgesinde yetişen 18 çeşit fındığın (Acı, Cavcava, Çakıldak, Foşa, Ham, İncekara, Kalınkara, Kan, Karafındık, Kargalak, Kuş, Mincane, Palaz, Sivri, Tombul, Uzunmusa, Yassı Badem ve Yuvarlak Badem) natürel ve kavrulmuş olarak tat, aroma ve duyusal yönden incelenerek özelliklerinin arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. 

Bu proje kapsamında tat aktif bileşenleri (şekerler, organik asitler, serbest amino asitler, serbest fenolik asitler, ve sıkıştırılmış tannin), aroma aktif bileşenleri (uçucu aroma bileşikleri ve aroma profilleri) belirlenecek ve tanımlayıcı duyusal analizler (aroma, görünüş, tat-lezzet ve doku) araştırılmıştır. Bir sonraki aşamada, bu veriler arasındaki ilişkiler kemometrik ve sensometrik teknikler (birincil bileşen analizi ve küme analizi) kullanılarak belirlenmiştir.

PROJENİN SONUÇLARI : Projenin sonucunda, incelenen fındık çeşitleri kimyasal ve duyusal kalite kriterleri açıdan karakterize edilmiştir. Elde edilen veriler ülkemiz açısından önemli fındık çeşitlerinin coğrafik işaretleme çalışmalarında kullanılması hedeflenmektedir.   

Fotoğraflar