Türkiye’nin Tarımsal Mikoflorasını Oluşturan Küflerin Endüstriyel Öneme Sahip Metabolik Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Küf Kolleksiyonu Merkezi Oluşturulması

-A +A
PROJE ADI : Türkiye’nin Tarımsal Mikoflorasını Oluşturan Küflerin Endüstriyel Öneme Sahip Metabolik Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Küf Kolleksiyonu Merkezi Oluşturulması 
DESTEKLEYEN : TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
SÜRE : 1996-1998
PROJENİN AMAÇLARI :

Enstitüdeki proje çalışmaları sonucunda laboratuvarlarda koruma altında tutulan küf kültürlerinin koleksiyon altyapısına kazandırılması, metabolik potansiyellerinin belirlenmesi ve kolleksiyonun sistematik bir kataloğa sahip olmasını amaçlayan bir projedir.

Kültürler, uygunlukları kontrol edildikten sonra Dünya Kültür Koleksiyonları Federasyonu (WFCC)’nun önerdiği 3 farklı formda (mineral yağ altında, liyoflilizasyon ve kryoprezervasyon) muhafaza altına alınmıştır. Mevcut kültürler, endüstriyel öneme sahip olabilecek 6 enzim (lipaz, amilaz, proteaz selülaz, b-glukanaz ve ksilanaz) ve 31 farklı mikotoksin açısından taranmıştır. İnceleme sonuçları ve kültürlere ait diğer bilgiler gerek bilgisayarda gerekse kartotekslerde sistemli olarak depolanmıştır. Projede elde edilen verilerin tamamı belirli bir sisteme göre kaydedilerek veritabanı oluşturulmuş ve koleksiyon için basılı bir katalog hazırlanmıştır.  

PROJENİN SONUÇLARI :

Bu proje çalışmaları ile 2014 küf kültürünü içeren “TÜBİTAK MAM Küf Koleksiyonu” oluşturulmuştur. Ayrıca küf kültürlerinin endüstriyel öneme sahip metabolik potansiyelleri belirlenmiştir. Koleksiyonda bulunan kültürlerin kökenleri, endüstriyel enzim ve mikotoksin profillerinin ayrıntıları ile verildiği basılı Türkçe ve İngilizce katolog hazırlanmıştır. 

Fotoğraflar