Türkiye'ye Özgü Küf Koleksiyonun İyileştirilmesi Ve Kullanımına Yönelik Araştırma Altyapılarının Oluşturulması

-A +A
PROJE ADI : Türkiye'ye Özgü Küf Koleksiyonun İyileştirilmesi Ve Kullanımına Yönelik Araştırma Altyapılarının Oluşturulması 
DESTEKLEYEN : DPT
SÜRE : 2007-2010
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu proje çalışması ile ülkemizde çok az sayıda bulunan ve kapsamı ile diğerlerinden farklı olan MAM Küf Koleksiyonunun, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha fazla yer edinmesi, ulusal zenginliğimizin ortaya konulması amacıyla iyileştirilmesi ve geliştirmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda; TÜBİTAK MAM Küf Koleksiyonu’nun uluslararası alandaki eş değerlerine uyum sağlayabilmesi için konu ile ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığında koleksiyonunun bulunduğu Mikoloji laboratuvarının bina ve cihaz altyapısı iyileştirilmiştir. Küflerin moleküler yöntemlerle tanımlaması ile ilgili olarak çalışmalar başlatılmıştır. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje çalışmaları sonucunda iyileştirilmiş ve geliştirilmiş olan Kültür Koleksiyonu ülkemizdeki birçok Ar-Ge faaliyeti için temel oluşturabilecek hale gelmiştir. Koleksiyonun, dünyada ve ülkemizde öncelikli alanlardan olan ve sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayacak biyoteknolojik uygulamalar için de kültür sağlayıcı merkez özelliği geliştirilmiştir. İyileştirilmiş ve geliştirilmiş olan yeni Küf Koleksiyonu Merkezi ile üniversitelere, araştırma kurum/kuruluşlarına, sanayi kurum/kuruluşlarına ve diğer ihtiyaç duyan kişi, kurum yada kuruluşlara gerek ulusal gerekse uluslararası çapta hizmet vermektedir.

Fotoğraflar