Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın-Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması www.turkomp.gov.tr

-A +A
PROJE ADI :

Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın-Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK, Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG), Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TARAL 1007)
SÜRE :

2008-2013

PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin amaçları, ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin besin ögeleri bileşimlerinin ileri laboratuvar analiz teknikleri ile belirlenmesi ve baştan sona izlenebilir veri üretme-kullanma-yönetmeyi içeren özgün ve sürdürülebilir ulusal bir sistem kurulmasıdır.

PROJENİN SONUÇLARI :
 • Proje ortağı laboratuvarlar arasında “TürKomp Veri Üretim Kıstasları” doğrultusunda standart kalitede veri üretim felsefesi yerleştirilmiş, gıda kompozisyon analiz yöntem birliği sağlanmıştır.
 • Ulusal gıda kompozisyon veri tabanı, TürKomp www.turkomp.gov.tr
 • Kitap-1: TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri Kitabı/TürKomp Food Composition Tables.
 • Kitap-2: TürKomp Gıda Kompozisyon Analiz Yöntemleri.
 • TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri CD’si.
 • Ulusal tescil almaya hazır, geleneksel gıda tescil dosyaları, taslak (53).
 • Sistem işleyiş prosedürleri (12).
 • Örneklem protokolleri (204).
 • Teknik raporlar (10).
 • Ulusal ve uluslararası yayın, bildiriler.
 • Projenin sürdürülebilirliğinde destek olarak kullanılacak gelir kaynakları:

 • Sektör marka üyeliği.
 • Veri seti satışı.
 • TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri Kitabı/TürKomp Food Composition Tables.
 • TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri CD’sidir.

Fotoğraflar