Yöresel Ürünlerin Değerlendirilmesi Ve Katma Değerli Ürünler Haline Getirilmesi

-A +A
PROJE ADI :

Yöresel Ürünlerin Değerlendirilmesi Ve Katma Değerli Ürünler Haline Getirilmesi

DESTEKLEYEN : Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)
SÜRE : 2012-2015
PROJENİN AMAÇLARI :

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Mardin, Batman ve Siirt illerine ait  yedi farklı üzüm türü (ATFİ, Mazruna, Siyah Kerküş, Kerküş, Zeyti, Verdani, Karfoki), Meşe palamutu, bıttım ve fıstık ürünlerin karakterizasyonları sağlyarak ekonomik/sağlık açısından katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştürülmesi projenin amacıdır.

Proje, Mardin ve Batman illerine ait 7 çeşit sofralık üzüm (ATFİ, Mazruna, Siyah Kerküş, Kerküş, Zeyti, Verdani, Karfoki), Mardin ve Siirt illerine ait bıttım, Gaziantep ve Siirt’e ait antepfıstığı, Mardin, Batman ve Şırnak için meşe palamudu örnekleri proje kapsamında çalışılmıştır. Bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve duyusal açıdan Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda kullanım alanları belirlendi. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Üzüm çekirdeği ve posasının farklı öğütme teknikleri ile pudra haline getirilerek unlu mamül ürünleri geliştirildi.  

Fotoğraflar