Yüksek Kalitede Aromatik Bitki ve Baharatların Üretimi

-A +A
PROJE ADI :

Yüksek kalitede aromatik bitki ve baharatların üretimi için sürdürülebilir yeni ve ileri dekontaminasyon teknolojilerinin geliştirilmesi projesi

DESTEKLEYEN : EU FP7
SÜRE : 2012-2014 
PROJENİN AMAÇLARI :

Amaç: GREENFOODEC projesi ile aromatik bitki ve baharatların yüksek kalitede muhafazasında ve mikotoksin/mikrobiyal dekontaminasyonunda karşılaşılan mevcut sorunların üstesinden gelebilecek yeni ve ileri dekontaminasyon teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, baharatların korunmasında/muhafazasında kullanılan Mevcut teknolojilerden kaynaklanan sınırlamaları gidermek için dört yenilikçi alternatif teknoloji ile; Yüksek basınçlı CO2+ultrason, soğuk plazma, elektromanyetik enerji: mikrodalga ve kızıl ötesi ısıtma, dekontaminasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

PROJENİN SONUÇLARI :

Gıda sektörü için katma değeri yüksek ürünler üretebilecek yeni alternatif dekontaminasyon teknolojisi/teknolojileri.

Fotoğraflar