Zeytin Yapraklarında Fenolik Bileşiklerin Analizi Ve Yöntem Validasyonu

-A +A
PROJE ADI : Zeytin Yapraklarında Fenolik Bileşiklerin Analizi Ve Yöntem Validasyonu
DESTEKLEYEN : Uludağ Üniversitesi
SÜRE : 2008-2009
PROJENİN AMAÇLARI :

Zeytin ağacının, yanlızca meyvesi ve ondan elde edilen yağı değil; yaprağı da, insan sağlığı yönünden önemlidir. Bugüne kadar zeytin yaprağında, 100’e yakın madde elde edilmiştir. Yaprakta bulunan bu maddeler, zeytin çeşidine uygulanan kültürel tedbirlere, yetiştiği bölgeye ve hasat zamanına göre farklılıklar gösterir. Bu proje ile Gemlik bölgesine ait zeytin yapraklarının fenolik bileşik içerikleri ve zeytin yaprağının farklı olgunlaşma dönemlerindeki fenolik bileşikler açısından farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında Gemlik Bölgesinde yetişen zeytin ağaçlarından farklı olgunlaşma dönemine ait zeytin yaprakları toplanmıştır. Zaytin yapraklarının fenolik bileşik içeriklerinin tespiti için HPLC yönteminin laboratuar içi validasyonu yapılmıştır. Zeytin yaprakları Klorojenik asit, kafeik asit, p-kumarik asit, 3-hidroksisinnamik asit, oleuropein ve scopolin içeriği açısından incelenmiştir.

PROJENİN SONUÇLARI :

Gemlik bölgesine ait zeytin yapraklarının fenolik bileşik içerikleri (Klorojenik asit, kafeik asit, p-kumarik asit, 3-hidroksisinnamik asit, oleuropein ve scopolin) ve zeytin yaprağının farklı olgunlaşma dönemlerindeki fenolik bileşikler açısından farklılıkları ortaya koyulmuştur.