Analizler

-A +A

 

 • ​Salmonella*
 • Listeria monoctogenes*
 • E.coli 0157:H7*
 • Campylobacter*
 • Vibrio parahaemolyticus*
 • Yersinia enterocolitica*
 • Sularda Legionella pheumophila*
 • Shigella
 • Staph enterotoksin
 • Suda Toplam bakteri*
 • Suda Koliform bakteri*
 • İndikatör Mikroorganizmalar; Toplam bakteri sayımı*, Maya-Küf*
 • Laktik Asit bakterisi
 • Koliform bakteri*, Fekal koliform*, Escherichia coli*
 • Enterobacteriaceae*
 • Enterococci
 • Staphylococcus aureus*
 • Bacillus cereus*
 • Clostridium perfringens*
 • Pseudomonas aureginosa.
 • Lipolitik bakteri
 • Osmofilik Maya
 • Ekmek ve unda Rope bakterisi
 • Konservelerde mikrobiyolojik analiz
 • Cihaz ile ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü
 • Gıda üretim alanlarının mikrobiyolojik kontrolü

* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.