Analizler

-A +A

Laboratuvarımızda, aşağıdaki analizler yapılmaktadır:

 • Toplam, çözünür ve çözünmez diyet lif analizi
 • Ekstensogram özellikleri
 • Farinogram özellikleri
 • Elek analizi
 • Gluten (ppm) analizi (ELISA yöntemi)
 • Ham lif analizi
 • Nişasta analizi (Enzimatik yöntem)
 • Sedimantasyon testi
 • Modifiye sedimentasyon testi
 • Tahıllarda hektolitre ağırlığı
 • Yaş ve kuru gluten analizi
 • Tahıl ürünlerinde fiziksel analiz 
 • Zedelenmiş nişasta analizi