Beslenme ve Fonksiyonel Gıdalar

-A +A

Beslenme ve fonksiyonel gıdalar alanında genel olarak fonksiyonel gıda ve formülasyonların geliştirilmesi, gıda kompozisyonu ve biyoaktiflerin/fitokimyasalların karakterizasyonu üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Spesifik olarak;

  • Gıda kompozisyon veri üretimi, yönetimi ve kullanımı
  • Gıdalarda fitokimyasal ve biyoaktif bileşiklerin karakterizasyonu
  • Gıdaların antioksidan aktivitelerinin ve biyoyararlığının belirlenmesi
  • Biyokimyasal analizler ve klinik araştırmalar
  • Gıdaların zenginleştirilmesi ve formülasyon geliştirmesi
  • Özel amaçlı fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi
  • Prebiyotikler ve probiyotikler

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir.

Beslenme ve fonksiyonel gıdalar çalışma grubu %50’i doktora, %50’si yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 12 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Çalışma grubunda halihazırda dört proje yürütülmekte olup projelerin toplam hacmi yaklaşık 6.2 milyon TL’dir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere, ÇAYKUR, üniversiteler, KOBİ’ler ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.