Gıda Ambalajlama ve Muhafaza

-A +A

Gıda Ambalajlama ve Muhafaza Grubu genel olarak gıdaların soğukta muhafazası, yeni ambalajlama ve muhafaza teknolojilerinin geliştirilmesi, gıdalarda raf ömrünün belirlenmesi konularında çalışmaktadır. Spesifik olarak;

 • Gıdaların soğuk zincir sistemi içinde işleme, ambalajlama, taşıma ve depolama koşullarının belirlenmesi ve yeni uygulamalar geliştirme
 • Gıdaya uygun ambalaj malzemesi ve ambalajlama yönteminin belirlenmesi
 • Modifiye atmosferde ambalajlama (MAP)
 • Kontrollü atmosferde (CA) depolama
 • Az işlem görmüş, tüketime hazır ve kolay hazırlanan gıdalar için kalitenin iyileştirilmesi, muhafaza ve ambalajlama teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Gıdaların raf ömrünün belirlenmesi
 • Yeni  nesil ambalaj malzemeleri geliştirme ve gıdalarda uygulanması
  • Aktif ambalaj (antimikrobiyal, antioksidan, oksijen emici, etilen emici sistemler)
  • Akıllı ambalaj ve ambalaj malzemeleri (bozulma indikatörler, tazelik indikatörleri)
  • Nanokompozit ambalaj malzemeleri
  • Biyobozunur ambalaj malzemeleri
 • Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerden gıdalara geçen toplam ve spesifik kimyasalların belirlenmesi

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir. Gıda Ambalajlama ve Muhafaza Çalışma Grubu %86’sı doktora, %14’ü yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle yaklaşık 9 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ÇAYKUR, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TIKA,  çeşitli özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, UNIDO ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.