Gıda Güvenliği ve Kalitesi

-A +A

Gıda Güvenliği ve Kalitesi alanında genel olarak gıdalarda oluşan kimyasal ve mikrobiyolojik risklerin oluşum/bulaşma mekanizmalarının belirlenmesi ve bu risklerin minimize edilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Spesifik olarak;

 • Gıda kaynaklı kimyasal ve mikrobiyolojik risklere yönelik maruziyet belirleme, risk değerlendirme
 • Risklerin önceden teşhisine yönelik Erken Uyarı Sistemlerinin (Risklerin Yönetim Sistemleri)  ve Karar Destek Sistemlerinin geliştirilmesi
 • Risklerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik teknoloji, yöntem ve stratejilerin (alternatif dekontaminasyon/detoksifikasyon teknikleri) geliştirilmesi
 • Mikotoksinler, küfler, küf kültür koleksiyonu
 • Kalıntılar ve bulaşanlar (Pestisitler, veteriner ilaçları, hormonlar, çevresel bulaşanlar, gıda işleme ile ilgili bulaşanlar, ağır metaller)
 • Gıda kaynaklı hastalıklar, patojen mikroorganizmalar
 • Toplam ve spesifik migrasyon (gıda ile temas eden malzeme güvenliği)
 • Moleküler biyoloji ve genetiği değiştirilmiş organizmalar
 • Gıdalardaki hilelerin ve risklerin tespitine yönelik sahada uygulanabilir hızlı analiz tekniklerinin (sensörler, analiz kitleri vs.) Ve laboratuarda uygulanabilir ileri düzey analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Moleküler ve kimyasal bazlı taklit, tağşiş, orijin belirleme yöntemleri
 • Antimikrobiyal ve hijyenik materyallerin etki değerlendirilmesi
 • Gıda Laboratuarlarında kalite ve güvenilir sonuçların temin edilmesine yönelik yeterlilik testlerinin düzenlenmesi, referans malzemelerin hazırlanması
 • Gıda laboratuarlarının kurulumu ve akreditasyonu
 • Gıda güvenliği sağlama sistemleri ve gıda hijyeni

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir.

Gıda Güvenliği ve Kalitesi çalışma grubu %50’i doktora, %30’si yüksek lisans ve %20si lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 36 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, çeşitli özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ihracatçı birlikleri, üniversiteler ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.