Gıda İşleme Teknolojileri

-A +A

Gıda İşleme Teknolojileri Grubu genel olarak ‘Çiflikten-sofraya’ gıda zincirinde gıdaların işlenmesi, yeni teknolojilerin gıdalara uygulanması, yeni gıda ürünleri ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konuları üzerinde çalışmaktadır. Spesifik olarak;

 • Gıda işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi
  • Süperkritik ekstraksiyon, enkapsülasyon, kurutma,
  • Alternatif gıda işleme teknolojileri (omik ısıtma, elektrolize su, atımlı uv sistemleri, soğuk plazma, ozon),
 • Minimum işlenmiş gıdalar,
 • Yeni katma değeri yüksek ürünler ve üretim teknolojileri geliştirme,
 • Pilot ölçekli üretim uygulamaları,
 • Matematiksel modelleme ve proses optimizasyonu,
 • Fermente ürünler/ fermantasyon üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Fermente ürünlere yönelik yerli starter kültür geliştirilmesi,

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütmektedir. Gıda İşleme Teknolojileri Grubu %86’sı doktora, %7’si yüksek lisans ve %7’si lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle yaklaşık 25 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ÇAYKUR, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TIKA, çeşitli özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, UNIDO ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.