Biz Kimiz?

-A +A

Gıda Enstitüsü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) köklü enstitülerinden birisidir.  İlk olarak 1971 yılında “Beslenme ve Gıda Teknolojisi Ünitesi” adı altında kurulmuş olup 1972 yılında TÜBİTAK MAM’ın Gebze’de kurulmasını takiben 1973 yılında Gebze’ye taşınmıştır.  1985 yılında “Beslenme ve Gıda Teknolojisi” ve “Soğutma Teknolojisi” olarak iki bölüme ayrılmasının ardından 1991 yılında “Gıda ve Soğutma Teknolojisi Bölümü” adı altında yeniden şekillenmiştir.  TÜBİTAK MAM bünyesinde yeniden yapılanma çerçevesinde bölüm 1997 yılında “Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü” olarak, 2004 yılında ise “Gıda Enstitüsü” olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Gıda Enstitüsü olarak vizyonumuz, uygulamalı araştırmalar alanında dünyanın önder bilim ve teknoloji merkezleri arasında olmaktır. Enstitümüz, ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda; gıda sanayinin teknolojik yönden gelişmesini, rekabet gücünün arttırılmasını, dışa bağımlılığın azaltılmasını, gıda güvenliğinin sağlanmasını, beslenme sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştirilmesini özgörev olarak benimsemiştir.

Enstitümüzün makine - teçhizat altyapısı oldukça zengin olup gıda alanında çok geniş bir alanda araştırma faaliyetlerine cevap verebilir niteliktedir.  Enstitümüzde yürütülen projeler ‘gıda işleme teknolojileri’, ‘gıda ambalajlama ve muhafaza’, ‘beslenme ve fonksiyonel gıdalar’ ve ‘gıda güvenliği ve kalitesi’ ana temalarında yer almaktadır.  Enstitümüzün özgörev doğrultusunda sanayi ile işbirliği içinde çıktıları hızlı bir şekilde uygulamaya aktarılabilir, stratejik boyutu olan, ülkemizin ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelere öncelik vermektedir.  Bu nedenle yürütülecek projelerde sanayiden firmaların paydaş olmasına önem verilmektedir. Yürütülen projelerimiz AB, TUBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, diğer kamu kurumları ve özel sektör tarafından fonlanmaktadır. Araştırmacılarımızın uzmanlık alanı çoğunlukla gıda mühendisliği olmakla birlikte kimya, kimya mühendisliği, biyoloji, veterinerlik, ziraat mühendisliği, makine mühendisliği ve fizik alanlarını kapsamaktadır.