Alternatif Dezenfeksiyon Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Alternatif Dezenfeksiyon ve İşleme Teknolojileri Laboratuvarı

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Laboratuvarımızda, çevre-dostu dekontaminasyon yöntemlerinin geliştirilmesi ve adaptasyonuna yönelik AR-GE çalışmaları yürütülmektedir. Spesifik çalışma alanları aşağıda listelenmiştir:

Ar-Ge Çalışmaları

 • Alternatif dezenfeksiyon yöntemlerinin (ozon, elektrolize su, atmosferik plazma, atılımlı  UV, elesktrostatik püskürtme) gıda kaynaklı patojen bakteriler üzerindeki etkilerinin araştırılması ve  inaktivasyon etkinliğinin belirlenmesi,
 • Alternatif dezenfeksiyon yöntemlerinin gıda kalitesi ve raf ömrü  üzerindeki etkilerinin araştırılması,
 • Alternatif dezenfeksiyon yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak bakteri-yüzey etkileşimlerinin araştırılması,
 • Hammadde yüzeyinde bakteri kolonizasyon şekilleri,
 • Bakterilerin dezenfeksiyona karşı stres-yanıt mekanizmalarının incelenmesi,
 • Bakterilerin dezenfeksiyona karşı direnç geliştirme mekanizmalarının araştırılması,
 • Dezenfeksiyon yöntemlerinin gıda kaynaklı patojen bakteri biyofilmleri üzerindeki etkilerinin araştırılması,
 • Dezenfeksiyon uygulamaları ile işletmelerde patojen bakteri persistansı arasındaki ilişkinin incelenmesi,
 • Alternatif dezenfeksiyon yöntemlerinin su tüketimi ve atık su üretimi, üretimde suyun tekrar kullanımı üzerindeki etkisinin araştırılması,
 • Üretim hatlarında, sanitasyon uygulamalarındaki yetersizliklerden kaynaklanabilecek potansiyel kontaminasyon kaynaklarının belirlenmesi, sanitasyon uygulamalarının etkinliğinin ölçülmesi, doğrulanması ve artırılması,
 • Konvansiyonel ısıl işlemlerle işlenmesi uygun olmayan yumurta akı gibi ürünlerin pastörizasyonuna yönelik olarak ohmik ısıtma uygulamaları,

ile ilgili konuları kapsamaktadır.

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Laboratuvarımızda 2 doktora dereceli, 2 yüksek lisans dereceli araştırmacı ve 2 araştırma teknisyeni çalışmaktadır.