Analizler

-A +A
  • Dezenfeksiyon etkinliğinin belirlenmesi
  • Bakteri yüzeye tutunma gücü ve biyofilm oluşturma kapasitesinin belirlenmesi
  • Bakteri hücre hasarının belirlenmesi (akış sitometre)
  • Bakteri hücre yüzeyi hidrofobisitesi
  • Bakteri hücre yüzeyi  elektrik yükü - elektroforetik mobilite (zeta potansiyeli)