Beslenme Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Beslenme Laboratuarında, toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, gıdaların sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ve sonuçlar, gıda tüketicisi başta olmak üzere, gıda, tarım, beslenme, sağlık, üretim, ithalat-ihracat gibi pek çok sektöre hizmet vermektedir.

Bu kapsamda; gıda kompozisyon veri üretimi, yönetimi ve kullanımı, klinik araştırmalar, geleneksel gıdalar ve gıdaların zenginleştirilmesi/formülasyonları gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Gıda kompozisyonu, klinik araştırmalar ve gıdaların zenginleştirilmesi/formülasyonları konusundaki AR-GE çalışmaları alanında uzman araştırma ekibi tarafından yürütülmektedir.