Biyoteknoloji Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Gıda Mikrobiyolojisi grubunda yer alan laboratuvarımızda, ağırlıklı olarak fermente gıdalar ve fermantasyon ürünleri konusunda Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Peynir, yoğurt, zeytin, ekşi hamur,  fermente üzüm suları, ayran, boza gibi fermente gıdalara istenen lezzet, doku, aroma gibi özelliklerin kazandırılmasında temel rol oynayan laktik asit bakterileri ve mayalar yardımı ile ürünlerin standardizasyonu sağlanmakta ve dayanıklılıkları artırılmaktadır. Klasik yöntemler ile üretilen yöresel fermente ürünlerin sağlıklı olarak üretilebilmesi için yenilikçi yöntemler uygulanarak gerekli üretim aşamaları geliştirilmektedir. Starter kültürler katılmadan üretilen yöresel fermente yiyecek ve içeceklerde kullanılmak üzere gıdaların özgünlüğünü bozmayan mikroorganizma kültürleri geliştirilmekte ve üretim teknolojileri iyileştirilmektedir. Laboratuvarda yapılan Ar-Ge çalışmalardan bazıları şunlardır:

Fermente Süt Ürünlerine Yönelik Çalışmaları:

 • Klasik yöntem ile işlenen ürünlerde fermantasyonu yapan mikroorganizmaların bulunması, saflaştırılması, tanımlanması ve muhafazası,
 • Ülkemizde üretilen yöresel peynirler, yoğurtlar, ayran, kefir gibi fermente geleneksel ürünlerin işleme yöntemlerinin incelenmesi, bozulma etmenlerinin belirlenmesi ve üretim teknolojilerinin modernizasyonu,
 • Fermente gıdalar için özgün yerli starter kültürlerin seçilmesi ve geliştirilmesi, ürünlerde kullanılan ithal ticari starter kültürlerin teknolojik özelliklerinin belirlenmesidir.

Meyve ve Sebze Ürünlerine Yönelik Çalışmaları

 • Farklı yörelerimizde yetişen zeytin çeşitlerine uygun üretim yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Üretim aşamalarında rastlanan bozuklukların giderilmesinde yenilikçi yöntemler kullanılarak çözümler getirilmesi, kimyasal koruyucu kullanımının önlenmesi,
 • Zeytinlerin acılıklarının alınması için alternatif yöntemlerin geliştirilmesi ve işleme sürelerinin kısaltılması,
 • Zeytinlerden elde edilebilecek yeni ürünlerin geliştirilmesi,
 • Fermente meyve suları, özellikle üzüm suyu ile üretilen fermente içecekler için starter kültürlerinin geliştirilmesidir.

Hububat Ürünlerine Yönelik Çalışmaları

 • Fermente tahıl ürünleri sırasında meydana gelen ürün kayıplarının önlenmesi ve standardizasyonun sağlanması ve sağlık açısından yararlı prebiyotik bileşenler ve potansiyel probiyotik, antimikrobiyal aktiviteye sahip mikroorganizmaların belirlenmesi,
 • Farklı tahıllardan boza ve benzer ürünlerin geliştirilmesi için farklı özelliklerde starter kültürler ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Ekmek ve pastacılık ürünlerinde dayanıklılığı artıran ve sağlık açısından daha yararlı maddelerin oluşmasını sağlayan ekşi hamur geliştirilmesidir.

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Araştırma uzmanları, fermente gıda ve starter kültürler üretim teknolojileri konusunda uzmanlaşmıştır. Ülkemizde tüketilen fermente gıdalar için özgün starter kültürler geliştirilmesi ile standardizasyonu konularında deneyime sahiptir.