Cihazlar

-A +A
  • Renk Ölçüm cihazları (HunterLab LabScan XE, Minolta, Lovibond tintometresi)
  • DSC (Differential Scanning Colorimeter)
  • Doku Ölçüm cihazı
  • Reometre
  • Viskozimetre
  • Bulanıklık ölçüm cihazı
  • Partikül ölçüm cihazı 
  • El refraktometresi
  • FTIR