Duyusal Analiz Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Duyusal Analiz ve Tüketici Çalışmaları Laboratuvarı ulusal ve uluslararası çalışmalarda gıdaların duyusal olarak değerlendirilmesi, gıda firmalarının tüketici beklentilerini belirleme ve ürünlerini geliştirme aşamalarında çalışma imkânı sunmaktadır. Laboratuvar kapsamında yapılan AR-GE çalışmaları aşağıda yer almaktadır. 

Ar-Ge Çalışmaları:

  • Hammadde, yarı mamul madde, son ürünün kontrolü,
  • Yeni bir ürün üretiminin planlanması,
  • Ürün bileşimlerinde veya proseste değişiklik olması halinde son üründeki duyusal değişikliklerin belirlenmesi,
  • Tüketicilerin ürünlere karşı olan tepkilerinin belirlenmesi,
  • Ürüne ait ana karakteristiklerin belirlenmesi,
  • Ürünlere ait duyusal kalite ve kalite değişimlerinin belirlenmesi,
  • Raf ömrü çalışmaları

Test ve Analiz Hizmetleri

Duyusal değerlendirme çalışmalarında ISO 3972 ve ISO 5496 standartlarındaki tat tanımlama, tat eşikleri ve koku tanımlama testlerinde başarılı olmuş panelistlerden oluşan bir ekip tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır. Üründe test edilecek olan karakteristiklere uygun olan test yöntemi seçilerek değerlendirmeler yapılmaktadır.

Personelin kabiliyet / Yetkinlikleri

Laboratuvar çalışmalarını bir araştırmacı ve bir araştırma teknisyeni ile gerçekleştirmektedir.