Enzim Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Gıdalarda nicel ve nitel bazda enzim aktivitesi ve enzim aktivitesinin gıda kalitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar Ar-Ge projeleri kapsamında yürütülmektedir.  Enzimler ısıya ve çevresel koşullara (nem/oksijen) duyarlı olduklarından katkı maddesi olarak kullanılacaklarsa uygun koşullarda işlenmesi gerekmektedir. Gıdalarda ve yemlerde kullanılan enzimlerin stabilitelerinin korunabilmesi için, enzimler konusunda tecrübeli araştırmacılarımız ayrıca enzimlerin kurutulması, granülasyonu ve kaplanması konularında da faaliyet göstermektedir. 

Enzim laboratuvarında çalışan araştırmacıların fındıkların işlenmesi, depolanması, güvenliği ve kalitesi konularında 15 yıllık deneyimi olup, fındıktan yeni ürün geliştirme konularında da çalışmalar yürütmektedirler.

Gıdalarda Enzim Aktivite Çalışmaları

Gıdalarda enzim aktivitesi konusunda Ar-Ge projeleri kapsamında gerek saha koşullarında dalından, gerekse fabrika ortamında işleme koşullarından örnekler alarak farklı gıda ve enzim gruplarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütülmektedir.  Fındıklarda kararma ve acılaşmaya neden olan polifenol oksidaz, lipaz, lipoksijenaz, taze çay yapraklarında kararmaya neden olan ve inaktivasyonu ile yeşil çay üretim koşullarının belirlenebildiği polifenol oksidaz gibi enzimlerle çalışılarak farklı işleme koşullarının ürün kalitesi üzerine etkileri konularında Ar-Ge çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma personelinin enzim aktivitesinin yanı sıra gıdalarda ürün geliştirme, kurutma, depolama ve ambalajlamada önemli bir parametre olan su aktivitesi ve gıdaların sorpsiyon özellikleri ile ilgili  konularda yetkinliği bulunmaktadır.

Test ve Analiz Hizmetleri

Gıdalarda enzim aktivitesi konusunda proje çalışmalarına paralel olarak gıdalarda ayrıca sabit sıcaklıkta su aktivitesi ölçümü ( Novasina Lab-Master ) Endüstriyel Hizmet olarak yapılmaktadır.