Fiziksel Analiz Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler

Laboratuarımızda spesifik ürün gruplarına yönelik ulusal ve uluslararası AR-GE çalışmaları yürütülmekte ve endüstriyel hizmet kapsamında analizler gerçekleştirilmektedir.

Fiziksel Analizler Laboratuarı çalışma konuları: 

  • Kalite kontrol çalışmaları
  • Kalite değişiminin izlenmesi
  • Raf ömrü çalışmaları
  • Yeni ürün geliştirme
  • Proses iyileştirme

Test ve Analiz Hizmetleri

Laboratuvarımızda gıdalarda renk analizi, gıdalarda doku (tekstür) analizi, gıdalarda viskozite analizi, bulanıklık ölçümü ve jelatinde bloom derecesi ölçümü yapılmaktadır.

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Laboratuarımızda 3 araştırmacı, 2 araştırma teknisyenimiz bulunmaktadır. Çalışanlarımızın ikisi doktora derecesine biri lisans derecesine sahiptir. Araştırma personeli özellikle arı ürünleri, meyve-sebze işleme teknolojileri ve şekerli ürünler teknolojilerinde uzmanlaşmıştır.