Gıda Ambalajlama ve Muhafaza Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler:

Gıda Muhafaza ve Ambalaj Laboratuarı'nda, gıdaların muhafazası ve ambalajlanması, gıda ile temas eden malzemelerin güvenliği konularında Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvarda yapılan Ar-Ge çalışmalarından bazıları şunlardır:

          Gıdaların Ambalajlanması konusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları

  • Gıdaya uygun ambalaj malzemesi ve ambalajlama yöntemlerinin belirlenmesi
  • Yeni ambalajlama teknolojilerinin (aktif, akıllı ambalajlama) geliştirilmesi ve uygulanması
  • Gıda ile temas eden madde ve malzemelerden gıdalara geçen kimyasal maddelerin belirlenmesi için yöntem geliştirilmesi

             Gıdaların Muhafazası konusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları

  • Gıdaların raf ömrünün belirlenmesi
  • Gıdaların muhafazasında modifiye atmosferde paketleme (MAP) tekniğinin uygulanması
  • Gıdaların soğuk zincir sistemi içinde işleme, ambalajlama, taşıma ve depolama koşullarının (sıcaklık, nem, süre) belirlenmesi.
  • Gıdaların muhafazasında kontrollü atmosferde paketleme (CA) tekniğinin uygulanması
  • Az işlem görmüş sebze ve meyveler için muhafaza ve ambalajlama teknolojilerinin geliştirilmesi

Personelin Kabiliyet / Yetkinlikleri

Gıdayla temas eden plastik malzemelerden gıdaya geçen kimyasalların belirlenmesi, aktif ambalajlama, meyve sebzelerin modifiye atmosferde ambalajlanması, az işlem görmüş meyve sebzeler konusunda gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları uzman ekip tarafından yapılmaktadır.