Gıda Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

-A +A

Fonksiyon ve Kabiliyetler:

Laboratuvarımızda, AR-GE çalışmalarında temel olarak başta PCR teknolojisi olmak üzere moleküler biyoloji tekniklerinden gıda’nın ilgili birçok alanında yararlanmaktayız.  Laboratuvarda yapılan AR-GE çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • GDO ve ürünlerinin moleküler yöntemlerle tanımlanması
 • Et ürünlerinde yabancı doku tespitine yönelik mRNA temelli moleküler yöntem geliştirilmesi; ve histolojik yöntem ile bilgisayar yazılımı yardımıyla objektif sonuç ve kantitatif bilgi eldesine yönelik metot geliştirilmesi,
 • Doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik hızlı test kitleri (lateral flow assay) geliştirmeye yönelik çalışmalar,
 • Helal gıda analizlerinde gıda katkı maddelerinin köken tespitine yönelik genomik ve proteomik temelli metot geliştirme çalışmaları,
 • Tüberküloz enfeksiyonunun hızlı ve hassas tespitine yönelik mikroakışkan çip tabanlı tanı kiti geliştirilmesi
 • Gıdalarda katkı veya bulaşan belirlenmesine yönelik metot geliştirilmesi,
 • Yerfıstığı, nohut, soya, süt proteinleri gibi tağşiş ürünlerinin ve potansiyel  allerjenlerin tespiti amacı ile real time PCR bazlı metot geliştirme çalışmaları,
 • Keçi ve koyun sütünde inek sütünün tespiti ve miktar tayinine yönelik metot geliştirme çalışmaları,
 • Gıda ürünlerinde domuz jelatini tespitine yönelik DNA temelli metot geliştirme çalışmaları.
 • Küflerin Genetik Tanımlanması (DNA Dizi Analizi Yöntemi ile)
 • Gıda patojenlerinin hızlı tanı ve tespiti

Test ve Analiz Hizmetleri:

Gıda Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızın faaliyete geçmesi ile TÜRKAK tarafından akredite olarak kalitatif GDO analizleri sürdürülmektedir. Laboratuvarımızda, onaylanmış 30 GDO çeşidinde kalitatif, tanımlama ve kantitatif GDO analizlerinin tamamı yapılabilmektedir.

Et türü (Tavuk, Hindi, Domuz, At, Eşek, Sığır ve Koyun) ve et miktar tayini (Hindi, Tavuk ve Dana) analizleri, süt ürünlerinde tür tespiti analizleri, soya, mısır, yerfıstığı, nohut, süt proteini tespitine yönelik analizler Real Time PCR ve ELISA yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. 

Gıda sektöründe birçok gıda grubunda kullanılan jelâtinde orijin tespiti yani sığır veya domuz kaynaklı mı olduğu tüketiciler açısından önem kazanmaktadır. Laboratuvarımızda Real Time PCR yöntemi kullanılarak jelatinde orjin tespiti analizleri yapılmaya başlanmıştır.

Çalışan Profili:

Araştırma personeli, özellikle moleküler biyolojik yöntemlerde uzmanlaşmıştır, bunun yanısıra protein temelli çalışmalarda ve hücre kültürü çalışmalarında laboratuvarımızın yetkinliği bulunmaktadır.

Fotoğraflar