Kalıntı Laboratuvarı

-A +A

FONKSİYON VE KABİLİYETLER

Kalıntı Analiz Laboratuvarı'nın kuruluş amacı, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara gıdalarda kalıntıların analiz edilmesini, kalıntı analizleri ve cihaz teknikleri eğitimi ve danışmanlığı ile sözleşmeli araştırma projelerini içermektedir.

Laboratuvar kalıntı analizleri için gerekli en son gelişmiş tekniklerle (12 adet enstrümantal cihaz) donatılmıştır. Kalıntı Laboratuvarı'nın temel görevlerinden biri de analitik metotların geliştirilmesi ve validasyonlarıdır. 2001 yılından beri 12 farklı analiz metodunda 352 adet analitte akredite laboratuvar olarak görev yapmaktadır.

Tüketici sağlığının korunması ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlanması amacı ile düşük maliyetli ve pratik yöntemlerle hızlı ve güvenilir ölçüm yapabilen, ticarileşme potansiyeli yüksek, yenilikçi yaklaşımlarla oluşturulmuş kimyasal kalıntıların tespitinde etkin olarak sahada kullanılabilecek prototip cihazların geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Kimyasal Kirleticilerin Azaltılmasına ve Giderilmesine Yönelik, Uygulama Sırasında Oluşan Mekanizmaların İncelenmesi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

LABORATUVARDA YAPILAN TEST VE ANALİZLER:

Kalıntı Laboratuvarının görevleri arasında, çok çeşitli gıda numunelerinde Türk Gıda Kodeksi ve Avrupa Birliği Komisyonu’nca belirtilen kalıntı ve/veya bulaşanların yasal limitlere uygun (ppt ve ppb seviyelerinde) bir şekilde tayin edilmesi ve bunlarla ilgili gıda güvenliği açısından potansiyel risk taşıyabilecek yeni aktif bileşenlerin hızlı bir şekilde tanımlanması ve güvenilir bir şekilde ölçülebilmesine yönelik analitik yöntemlerin geliştirilmesi yer almaktadır. 

Laboratuvarımızda pestist kalıntıları analizleri, veteriner ilaçları ve hormon analizleri gibi çok çeşitli analizler yapılmaktadır.

PERSONELİN KABİLİYET / YETKİNLİKLERİ

Kalıntı Laboratuvarında kalıntı analiz metotları geliştirme, kromatografi ve kütle spektrometresi sistemlerini kullanabilme, sorun çözme ve giderme, veri analizi, ISO 17025 kalite gereklilerine göre metot geçerli kılma yöntemleri (metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği hesapları) konusunda 10 yılı aşkın tecrübeye sahip uzman kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.