Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Miktarları ve Ambalaj

Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

Yapılacak analiz türüne ve sayısına göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmekle birlikte, katı gıda gruplarından en az 1 kg, sıvı gıdalardan en az 1 lt gönderilmesi gerekmektedir. Dayanıklı gıdalar (Raf ömrü uzun ve ambalajlı gıdalar) dışında raf ömrü kısa olan ürünler, mikrobiyolojik analiz, duyusal analiz, su aktivitesi ve nem analizi için gelen numunelerden şahit numune saklanmaz. Diğer gıdalara ait şahit numuneler 3 (üç) ay boyunca saklanır. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan ve tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilir. Aynı numunede çok sayıda analiz istendiğinde veya özelliği olan numunelerin gönderilmesi durumunda önceden ilgili laboratuvarlar ile temasa geçilmelidir.

Üniversitelerden yapılan başvurularda numuneler analize hazır (ekstraksiyon/çözme v.b.) halde getirilmelidir.

Analize gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken konular:

 • Malzemeler orijinal ambalajında veya dökülme, yırtılma, akma riski taşımayan uygun plastik torba, poşet veya cam kavanoz ve şişelerde gönderilmelidir.
 • Ambalaj materyali temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.
 • Numunelerin ağzı sıkıca kapatılmalı, nem alması önlenmelidir.
 • Işık ve sıcaklıktan etkilenen analizlerin yapılacağı (vitamin analizleri gibi) numunelerin koyu renkli cam kavanoz veya naylon torba içerisinde olması ve yüksek sıcaklığa maruz kalmaması tercih edilmelidir.

Gıda Enstitüsü’ne mikrobiyolojik su analizi yaptırmak için başvurulduğunda dikkat edilecek noktalar:

 • Su numunesi, Enstitümüzden temin edilecek steril kaplara alınmalıdır.
 • Suyun mikrobiyolojik analizi için TÜBİTAK MAM Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne bir dilekçe ile başvurulmalıdır.
 • Su numuneleri alındıktan sonra en geç 6 saat içinde Enstitümüze  ulaştırılmalıdır.
 • Kabın üzerinde suyun cinsi (kaynak, depo, şehir şebeke, deniz suyu vb.) ve işlem görüp görmediği (klorlama, filtrasyon vb.) belirtilmelidir.

Numunenin çeşmeden alınması halinde:

 • Su numunesini alacak kişi, önce ellerini sabunla iyice yıkayıp alkollemelidir.
 • Çeşme açıldıktan sonra, su 5-10 dakika kadar akıtılmalıdır.
 • Kabın ağız kısmına kapatılan pamuk veya kapak üst kısmından tutularak açılmalıdır.
 • Kaba su doldurulurken ağzı musluğa değdirilmemeli ve el veya parmaklardan süzülerek akmaması için şişe dip kısmından tutulmalıdır.
 • Kap doldurulduktan sonra hemen ağzı kapatılmalıdır.

Numunenin kuyu veya depolardan alınması halinde:

 • Su numunesini alacak kişi, önce ellerini sabunla iyice yıkayıp alkollemelidir.
 • Steril su kabının dış kısmı bol alkole batırılmış pamukla iyice silinmelidir.
 • Kapak alevin yanında açılıp bekletilmeli veya kapatılmalıdır.
 • Alkole batırılmış olan sicim, kabın boynuna bağlanmalıdır.
 • Kabın ağız kısmı alevden geçirilip, kap numune alınacak kuyu veya depoya daldırılarak doldurulmalıdır.

 

Mikrobiyolojik analizler için getirilen numuneler, bu şartlara ilave olarak en az 500 g olmak üzere, steril ambalajda veya açılmamış olarak orijinal ambalajında getirilmelidir. Ambalajlar mikrobiyal kontaminasyona neden olmayacak şekilde geçirgenliği olmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır. Dondurulmuş ürünler, -15°C nin üstünde olmamalı, soğuk zincirde getirilmesi gereken ürünlerin sıcaklık değeri 1°C ile 8°C arasında olmalıdır. Diğer ürünlerde sıcaklık değeri ortam sıcaklığında olmalı ve bu değer 40°C yi geçmemelidir. Ambalajlarında muhafaza sıcaklığı belirtilen ürünlerde, bu değer esas alınmalı, margarin ve sürülebilir yağlarda numune sıcaklığı 14°C den fazla olmamalıdır. Numune miktarı, yapılacak analiz sayısına göre değişebileceğinden en doğru uygulama için numune kabul birimi ile irtibat sağlanmalıdır.

Gıda Moleküler Biyoloji Laboratuvarına gönderilecek analizler için kabul kriterleri:

 • Numuneler orijinal ambalajla kabul edilir ve taşınır. Aynı numunenin başka laboratuvarda analize alınması gereken koşullarda, eğer açılmamış paketli numune diğer analiz için de gerekiyorsa, gerekli miktarda açılmamış numune tedarik edilir. Açılmamış paketli numune gerektirmeyen analizler için ayrı numune tedarik edilmediği durumlarda numune ilk olarak gıda moleküler biyoloji laboratuvarına taşınır, burada homojenize edilir ve numune zaman kaybedilmeden diğer laboratuvar(lar)a dağıtırlır. 500 g’dan az numune gelmesi durumunda öncelikle ilgili laboratuvardan numuneye yapılacak analiz hakkında görüş alınır. Laboratuvar numunenin analize alınması için uygunluk verdiği takdirde, şahit numune tutulmaksızın numune kabul edilir ve analize alınır.
 • GDO analizi için gönderilen numuneler başka analizler için bölünmez, ayrı olarak orijinal ambalajında veya bulaşmayı engelleyecek koşullarda laboratuvara gönderilir. Resmi kontroller için alınan ve kodlanarak ayrı ayrı paketlenen numuneler bir arada olmak üzere ayrı ayrı paketlenir. Asıl ve şahit numune olmak üzere mühürlenir ve etiketlenir. Mühürleme işlemi, numune güvenliğini temin amacıyla, mühür bozulmadan paket açılmayacak şekilde yapılır.
 • Laboratuvar numunelerinde, gerektiğinde paçal numune azaltılmış numune haline getirilir. Laboratuvara gönderilen numunenin miktarı 500 g’dan az olmamalıdır ve orijinal ambalajında olmalıdır. 1 kg ve altındaki ürünlerde “Laboratuvar numune ağırlığı 500 g’dan az olmamalıdır.” şartı aranmaz. Alınacak numunelerin dane halinde olması durumunda paçal numunelerin ağırlığı 35.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlıktan daha az olamaz ve laboratuvara gönderilecek numune 10.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlıktan az olamaz.
 • Dane ürünler için alınacak numune miktarı aşağıda tabloda verilmiştir.

 

Bitki

10.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlık (g) (laboratuvar numunesi)

35.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlık (g) (paçal)

Arpa, darı, yulaf, pirinç, çavdar, buğday

400

1.400

Mısır

3.000

10.500

Soya fasulyesi

2.000

7.000

Kolza tohumu

40

140

Protein ve doku gibi biyolojik numuneler bozulmaya sebebiyet vermeden uygun koruyucular içinde ulaştırılmalıdır. RNA ve DNA gibi örnekler ise dondurulmuş halde çözünmeden ulaştırılmalıdır.

Numune kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu, numune alma tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

 

Bilgi İçin  

E-posta   : gida.analiz@ tubitak.gov.tr 

Tel        : 0262 677 21 95  

 

 

Gıda Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

G348

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) Real-Time PCR Yöntemi ile kalitatif olarak tespiti *

(ISO 24276, ISO 21569, D.05.G348, D.05.G348-1, D.05.G513, D.05.G513-1))

 

1.160 TL

G409

Gıda örneklerinde soya pirinç, bezelye ve antep fıstığı katkısı aranması

650 TL

G410

Gıda, yem ve tohum örneklerinde Real Time PCR yöntemi ile GDO tanımlanması *

530 TL

G423

İşlenmiş Gıda ve Gıda Katkı Maddelerinde, (Jelatin, kollajen  vb.) domuz , sığır ve referans hayvan DNA’sı aranması  *

1.100 TL

G424

Süt ve süt ürünlerinde keçi, inek ve koyun orijin tespiti

530 TL

G430

Gıda örneklerinde yer fıstığı aranması

650 TL

G449

Gıda örneklerinde nohut/leblebi tozu tespiti

650 TL

G481

Gıda Örneklerinde ELISA yöntemi ile yerfıstığı aranması ve miktar analizi metodu

1.000 TL

G496

Gıda Örneklerinde ELISA yöntemi ile soya proteini aranması ve miktar analizi metodu

1.000 TL

G497

Gıda Örneklerinde ELISA yöntemi ile süt proteini aranması ve miktar analizi metodu

1.000 TL

G503

Gıda örneklerinde ELISA yöntemi ile fındık proteini aranması ve miktar tayini *

1.000 TL

G514

Et ve et ürünlerinde sakatat ve yabancı doku tayini analizi *

1.730 TL

 G531

Bitki Spesifik Soya , Pamuk ve Mısır Geni Taraması *

(ISO21569, ISO24276, SureFood GMO Plant 4plex kiti manueli)

1.250 TL

 G532

Real-time PCR metodu ile; MON87701, MON87708, MON87789, CV127, DP305423, DAS44406-6, DAS 68416-4, DAS 81419-2 Soya tipi belirleme analizi * ( ISO21569, ISO24276, SureFood GMO ID 4plex Soya kiti manueli, JRC Event-specific Method for the Quantification of Soybean DAS-44406-6, DAS 68416-4, DAS 81419-2  by Real-time PCR)

2.500 TL

G533

Real time PCR Metodu ile; 281-24-236, 3006-210-23, GHB614 Pamuk tipi belirleme analizi *            (ISO21569, ISO24276,Eurofins GMOIdent RT 281-24-236, RT 3006-210-23 ve RT GHB614 Cotton kitlerinin manuelleri. Akreditasyon Kapsamı: Gıda, Yem ve Tohum Örnekleri)              

 1.500 TL

G534

Bitki spesifik Şekerpancarı ve Şeker Kamışı Geni Taraması *

1.200 TL

G535

Real time PCR Metodu ile; DAS40278-9 mısır Tip Belirleme Analizi *

550 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Genel Kimyasal Analiz Laboratuvarları

G1

Nem

 • AOAC 925.10, AOAC 925.09, 926.06- Tahıl ve tahıl ürünleri
 • AOAC 990.20, AOAC.19, AOAC 925.21, AOAC 986.25 Süt ve süt ürünleri
 • AOAC 950.46, AOAC 934.01, AOAC 930.04 - Et ve et ürünleri, balık ve kanatlı et ürünleri, sebzeler, hayvan yemleri
 • AOAC 926.08, AOAC 955.30- Peynirler
 • AOAC 927.05-Süt tozu
 • TS 2134, TS 8444- Baharatlar

75 TL

G2

Nem (AOAC 934.06, 920.149-Kuru meyveler)

100 TL

G3

Kuru madde, suda çözünür (Briks) (TS-4890)

100 TL

G4

Kül

 • AOAC 923.03, AOAC 930.22, AOAC 926.46, AOAC 920.153- Et ve et ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri
 • AOAC 945.46, AOAC 925.21, AOAC 986.25 -Süt ve süt ürünleri
 • AOAC 900.02, AOAC 920.155, AOAC 920.91, AOAC 920.93, AOAC 920.100, AOAC 920.149, - Sebze, meyve, su ürünleri, şekerli ürünler, çay, kahve, et ekstraktı, alkolsüz içecekler
 • AOAC 955.30, AOAC 935.42 -Peynirler

115 TL

G5

Asitte çözünmeyen kül  (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735, TS ISO 5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)

130 TL

G6

Suda çözünen külde alkalilik  (TS 1564, TS 1565, TS 1567)

120 TL

G7

Protein Kjeldahl yöntemi ( AOAC 960.52. Foss Tecator Manuel 2300 AB 2003 AN, Tüm gıdalar)

95 TL

G13

pH (AOAC 981.12,TS 1728 ISO 1842)

    90 TL

G14

Toplam asitlik (AOAC 942.15)

125 TL

G15

Tuz (AOAC 960.29)

125 TL

G16

Toplam şeker ve invert şeker (AOAC 923.09, Tüm gıdalar)

  200 TL

G23

Renk (Hunter Lab (Lab Scan XE))

155 TL

G24

Renk (Minolta CR-300)

170 TL

G25

Su aktivitesi (aw)

125 TL

G26

Viskozite

245 TL

G28

Gıdalarda doku testi (Stable Micro Systems TA.XT plus tekstür analiz cihazı)

250 TL

G458

Jelatinde Bloom Derecesi (ISO 9665:1998)

255 TL

G459

Renk (Tintometre)

150 TL

G460

Bulanıklık (Türbidimetre )

120 TL

G474

Toplam fenol analizi  

285 TL

G475

Toplam flavonoid analizi

285 TL

G476

Toplam antosiyanin analizi 

285 TL

G477

Toplam antioksidan aktivite analizi (DPPH yöntemiyle)

300 TL

G522

Gıda ürünlerine spesifik analizler  

Fiyat talep edilen analiz kapsamına göre belirlenir.

BAL ANALİZLERİ

G17

Şeker bileşenleri  (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz ) (DIN 10758)

450 TL

G141

Diyastaz sayısı (AOAC 958.09- Bal )

240 TL

G461

HPLC yöntemi  hidroksimetil furfural (HMF) Tayini

(Harmonised Methods of IHC Determination of HMF by HPLC)

320 TL

G143

İletkenlik (Harmonised Methods of International Honey Commission)

105 TL

G144

Prolin  (AOAC 979.20- Bal)

210 TL

G146

Asitlik (AOAC 962.19- Bal)

115 TL

G147

Nem (AOAC 969.38- Bal)

120 TL

G148

d13C/12C İzotop oranı ve C4 Bitki şekerleri oranı

(AOAC 998.12- Bal) (C13 (bal) ve C13 (protein) okumaları  UME- Organik Kimya Laboratuvarı (G3OK) tarafından yapılmaktadır.)

660 TL

G462

Balda suda çözünmeyen madde tayini (TS 3036)

115 TL

       

ÇAY / KAHVE ANALİZLERİ

G151

Toplam toz çay miktarı

115 TL

G152

Su ekstraktı (ISO 9768)

140 TL

G153

Kafein

(Journal of Food Sciense Vol:48, 745-750, D.05.G153, işletme içi metot-HPLC UV, çay ve kahve)

375 TL

G154

Çözünebilir kahvede suda çözünürlük (TS 5389)

110 TL

G155

Theaflavin

 315 TL

G156

Thearubigin

315 TL

G158

%10’luk HCl’de çözünmeyen kül  (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735,

TS ISO 5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)

125 TL

G159

Suda çözünen külde alkalilik  (TS 1564, TS 1565, TS 1567)

130 TL

G160

Suda çözünen kül (TS 1565)

130 TL

ET VE SU ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

G161

Türlerinin belirlenmesi

 • Çift tırnaklı (dana, koyun,manda)
 • Tek tırnaklı (at, eşek)
 • Domuz *(Fluorion Meat Species Identification QLP 1.0, Akreditasyon kapsamı: et ve et ürünleri),
 • Kanatlı eti (tavuk, hindi) türlerinin Real –Time PCR ile kalitatif belirlenmesi. (Her bir parametre ayrı ücretlendirilmektedir.)

Tür tespitleri DNA aranması yöntemi ile yapılmaktadır.

480 TL

G162

Hidroksiprolin (TS 6236, ISO 3436)

155 TL

G164

Nitrit ve nitrat (et ürünlerinde , taze sebzelerde, baharatlarda, süt tozunda)

(Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

180 TL

G167

Tiyobarbütirik asit (TBA)( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

120 TL

G168

Toplam uçucu bazik nitrojen (TVB-N) ( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

120 TL

G396

Et ürünlerinde kollagen/et protein oranı (TSE 6236, ISO 3436)

155 TL

G404

Et ve et ürünlerinde hindi DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

980 TL

G405

Et ve et ürünlerinde tavuk DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

980 TL

G406

Et ve et ürünlerinde dana DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

980 TL

MEYVE SUYU, REÇEL VE KONSERVE ANALİZLERİ 

G170

Dolum oranı (TS 2664)

115 TL

G172

Etil alkol (HS-GC-MS)

(AOAC Official Method 983.13.2005 Alcohol in Wines Gas Chromatography  Method )

300 TL

G173

Formol sayısı (TS EN 1133)

120 TL

G174

Konsistans (Bostwick Konsistometresi)

115 TL

G175

Reçellerde meyve oranı (TS 3958)

110 TL

G178

Şeftali nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G179

Kayısı nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G180

Vişne nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G182

Sirkede yapaylık testi (Asetil metil karbinol testi) (TS 1880 EN 13188)

   150 TL

G183

Süzme ağırlığı (TS 2664)

115 TL

G186

Yabancı madde  (ilgili ürün standardı veya tebliğinde belirtilen yöntem)

190 TL

G187

Gazlı içeceklerde CO2 (TS 2259)

115 TL

G304

Portakal nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G538

Uçucu asit

130 TL

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

G17

Süt şekeri (Laktoz) (DIN 10758, D.05.G17 işletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

G196

Yoğurtta jelatin (kalitatif)

85 TL

 

ŞEKER ANALİZLERİ

G198

Çözelti rengi (ICUMSA) (TS 861)

155 TL

G200

İletkenlik külü (TS 861, 2007)

120 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

G42

Toplam bakteri sayımı  (FDA/BAM Bölüm 3)

160 TL

G43

Koliform (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G44

Fekal koliform  (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G45

Escherichia coli  (FDA/BAM Bölüm 4, ISO 16649-2)

215 TL

G46

Enterobacteriace  (ISO 21528-2)

185 TL

G47

Enterokok (ICMSF,146-148)

185 TL

G50

Staphylococcus aureus  (FDA/BAM Bölüm 12 )

185 TL

G51

Bacillus cereus  (FDA/BAM Bölüm 14)

185 TL

G52

Clostridium perfringens  (AOAC,976.30 )

210 TL

G54

Pseudomonas Aureginosa  (D.05.G54)

185 TL

G56

Maya-Küf (FDA/BAM Bölüm 18)

195 TL

G59

Ekmek ve unda rope bakterisi (TS 5000)

160 TL

G62

Liyofilizasyon işlemi  (24 saat) örneğe göre belirlenir.

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G63

Ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü (cihazla)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir. 

G64

Petri ile ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G310

Laktik asit bakterisi (ISO 15214)

185 TL

G311

Osmofilik maya (D.05.G311)

160 TL

G450

Su örneklerinde membran filtrasyon tekniği ile sayım yöntemi

(E-coli, Enterokok,koliform, P.aureginosa, Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteri, patojen stafilokoklar)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G470

Suda toplam bakteri  (FDA/BAM Bölüm 3)

170 TL

G471

Suda koliform bakteri  (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G508

Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) (ISO 22964)

295 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Patojen Laboratuvarı

G48

Escherichia coli 0157  (TS EN ISO 16654)

200 TL

G49

Salmonella spp (TS EN ISO 6579)

200 TL

G53

Listeria monocytogenes  (FDA/BAM Bölüm 10) 

200 TL

G70

Sularda Legionella pneumophila (TS ISO 11731)

215 TL

G312

Campylobacter spp (ISO 10272-1)

200 TL

G339

Listeria monocytogenes (AOAC 2003.12, BAX System Real Time PCR Assay)

250 TL

G338

Salmonella (BAX System Real Time PCR ASSAY)

250 TL

G340

Escherichia coli 0157:H7 (BAX System Real Time PCR Assay)

250 TL

G341

Campylobacter spp (BAX System Real Time PCR Assay

250 TL

G454

Staph Enteretoksin  (VIDAS Staph enterotoxin II)

275 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mikoloji Laboratuvarı

G61

Mikroorganizma kültürü temini

900 TL

G65

Seramik yüzeylerin antibakteriyel özellik testi

1.115 TL

Test edilecek yüzeyler pürüzsüz, maksimum 1cm kalınlığında ve 5x5cm2 lik kareler halinde  hazırlanmış olmalıdır.

1 örnek ve 1 bakteri ile test için 6 paralel parçaya ihtiyaç duyulmaktadır.

G373

Tekstil materyallerinde antibakteriyel aktivitenin değerlendirilmesi (İnhibisyon Zonu)

525 TL

G374

Tekstil materyallerinde antibakteriyel aktivitenin kantitatif olarak belirlenmesi

1.120 TL

G375

Çeşitli materyaller için antifungal aktivitenin belirlenmesi (İnhibisyon Zonu)

720 TL

Her numune için işlem görmemiş bir numunenin de olması karşılaştırma için gerekmektedir. Malzemenizin testlere uygunluğu, hedeflenen kullanım için hangi organizmalar ile test edilebileceği ve diğer koşulların belirlenmesi için analiz sorumlusu ile bağlantıya geçilmelidir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Beslenme Laboratuvarı

G72

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, diyet lif ve asit hidrolizi yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

670 TL

G73

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, diyet lif, yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

670 TL

G74

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat ve asit hidrolizli yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

520 TL

G75

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

480 TL

G76

Enerji (nem,kül,protein, karbonhidrat, Gerber yöntemi ile yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

480 TL

G77

Enerji (sıvı yağ ve margarinde) (Atwater) (Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

300 TL

G80

Metabolik enerji- Ruminantlar için yem hammaddelerinde

(kül, protein, asit hidrolizli yağ, selüloz analizleri/hesabı dahil) (TS 9610)

495 TL

G82

A vitamini (D.05.G82, İşletme içi Metot-HPLC FLD)

540 TL

G84

E vitamini (alfa tokoferol) (D.05.G84,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

480 TL

G85

B1 vitamini (tiamin) (D.05.G85,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

390 TL

G86

B2 vitamini (riboflavin) (D.05.G86,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

420 TL

G87

B6 vitamini (D.05.G87,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

465 TL

G88

C vitamini (L-askorbik asit)(D.05.G420,İşletme içi Metot-HPLC UV)

335 TL

G90

Folik asit(katkılı örneklerde)  (D.05.G90,İşletme içi Metot-HPLC FLD-UV)

625 TL

G91

Niasin (D.05.G91, İşletme içi Metot-HPLC FLD)

350 TL

G105

Amino asitler (protein analizi yapılmadan) (D.05.G105, işletme içi metot- HPLC UV)

660 TL

G106

Amino asitler (protein analizi yapılarak) (D .05.G105, işletme içi metot- HPLC UV)

730 TL

G307

B5  vitamini (pantotenik asit) (D.05.G307, İşletme içi Metot-HPLC UV)

560 TL

G308

B7 vitamini (biotin) (D.05.G308, İşletme içi Metot-HPLC UV)

720 TL

G399

K1 vitamini (fillokinon) (D.05.G399,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

540 TL

G400

K2 vitamini (menakinon-4) (D.05.G400,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

530 TL

G401

D3 vitamini (kolekalsiferol) (D.05.G401,İşletme içi Metot-HPLC UV)

775 TL

G402

Karotenoidler (beta karoten, lutein, likopen) (D.05.G402,İşletme içi Metot-HPLC UV)

480 TL

G411

A vitamini (RAE) (retinol, beta karoten) (D.05.G82,D.05.G402)

615 TL

G418

Triptofan (protein analizi yapılmadan) (D.05.G418, işletme içi metot- HPLC FLD)

270 TL

G419

Triptofan (protein analiz yapılarak) (D.05.G418, işletme içi metot- HPLC FLD)

420 TL

G444

B12 vitamini (siyanokobalamin) (D.05.G444, İşletme içi Metot-HPLC UV)

720 TL

G463

Birada enerji (AOAC 971.10, AOAC 945.09)

690 TL

G479

Monosodyum glutamatın analizi ( International Standard ISO 4134 Kit ile)

775 TL

G537

Folat Analizi (doğal örneklerde(D.05.G537, R-Biopharm Vitafast Folic acid, Microbiological microtiter plate test to quantitate Folic Acid)

720 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mikotoksin Laboratuvarı

G116

Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) (AOAC 999.07, AOAC 999.31, D.05.G116, işletme içi metot-HPLC FLD)

400 TL

G117

Aflatoksin M1 (AOAC 2000.08, food Addivites and Contaninants 21(6), 529-597 D.05.G117,

işletme içi metot- HPLC FLD)

445 TL

G118

İncirlerde BGYF (parlak yeşilimsi sarı fluoresan) taraması (D.05.G118,işletme içi metot-HPLC FLD)

95 TL

G119

Deoksinivalenol (DON) (Rhone-Diagnostics Technologies Instructions-Deoxynivalenol Analysis in cereals, D.05.G119, işletme içi metot-HPLC UV)

410 TL

G120

Okratoksin A (R hone- Diagnostics Tech.Instr.-Ochratoxin A Analysis in Cereals, D.05.G119,

 işletme içi metot-HPLC UV)

425 TL

G121

Patulin (ISO 8128-1, AOAC 995.10, D.05.G121, işletme içi metot-HPLC UV)

395 TL

G122

Fumonisin B1, B2 (BS EN 143252, D.05.G122, işletme içi metot-HPLC FLD)

475 TL

G124

Zearalenon (ZON) (Rhone-Diagnostics Teknologies Instructions-Zearalenon Analysis in Cereals, D.05.G124, işletme içi metot-HPLC FLD)

430 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı I (HPLC)

G17

Şeker bileşenleri  (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz)

(DIN 10758, D.05.G17, işletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

G18

Yapay tatlandırıcı (Asesülfam K , Aspartam,  Sodyum Sakkarin)

(D.05.g18, işletme içi metot-HPLC UV, Journal of AOAC International Vol:76, No:2, 268-274, 275-282)

425 TL

G19

İzomalt (D.05.G19, işletme içi metot-HPLC UV)

495 TL

G153

Kafein

(Journal of Food Sciense Vol:48, 745-750, D.05.G153, işletme içi metot-HPLC UV, çay ve kahve)

375 TL

G176

Organik asitler (Asetik asit, fumarik asit, laktik asit, malik asit, sitrik asit, tartarik asit, quinik asit, formik asit, okzalik asit) (D.05.G176 İşletme içi metot, HPLC UV)

500 TL

G291

Oleuropein (D.05.G291 işletme içi metot, HPLC UV)

590 TL

G292

Natamycin (süt ve süt ürünleri) (HPLC yöntemi-ISO 9233)

430 TL

G431

Çayda gallik asit (Botanical Center Vol:54, 195-200)

465 TL

G432

Arı sütünde 10-HDA (J.of Apicultural Sciense Vol:54, No: 1, 77-84, J.of AOAC int. Vol:90, No:1, 244-249, işletme içi metot , D.05.G432-HPLC UV)

570 TL

 

G465

Arı sütünde şeker bileşenleri (Food Chemistry Vol:54, 195-200)

490 TL

G505

Toplam ksiloz 

360 TL

G509

Alkolsüz içeceklerde kinin analizi (kinin sülfat tuzu cinsinden ( Simple and Rapid HPLC Method for the Determination of Quinine in Soft Drinks Using Fluorescence Detection Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2004.)

380 TL

G528  

Organik Asitler (Bütirik asit, izobütirik asit, propiyonik asit) (D.05.G176 İşletme içi metot, HPLC UV)          

500 TL

G530

Çayda kateşin bileşenleri (Toplam kateşin) (ISO 14502-2)         

600 TL

G547

Toplam GOS analizi (DP:2-5), (İşletme içi metot, HPLC RID)

1.250 TL

G548

Rafinoz analizi (İşletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

G549

Şeker Alkolleri (Sorbitol, Maltitol, Xylitol, Mannitol) (D.05.G17 İşletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kalıntı Laboratuvarı

G31

Headspace GC-MS yöntemi  ile kalitatif  bileşen analizi

450 TL

G125

Benzoik asit ve Sorbik Asit analizi  (NMKL No124, 2Ed) 

380 TL

G134

Kükürtdioksit analizi  (AOAC  Official Method 962.16) 

295 TL

G140

Balda Naftalin analizi (Food Chem.Toxic. Vol.28 No:4 syf.268)

520 TL

G172

Alkollü ve alkolsüz içeceklerde etil alkol analizi  (AOAC Official Method 983.13)

300 TL

G345

SPME-GC-MS yöntemi ile kalitatif bileşen analizi

495 TL

G377

Gıdalarda Melamin analizi 

(U.S Food and Drug Administration Laboratory İnformation Bulletin Lib No 4422 )

600 TL

G378

 Meyve ve sebzelerde çoklu pestisit analizi   (J.  AOAC  International Vol.90, No.2)

660 TL

G385

Hayvansal  kökenli gıdalarda pestisit ( B2c, B3a, B3b grubu ) kalıntı analizi

 (J. AOAC  International Vol.90, No.2)

540 TL

G386

Dokularda PCBs analizi (TS-EN 12766-1 ve 2)

600 TL

G412

Balda nitrofuran grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

580 TL

G414

Yumurtada Gaz kromatografisi ile organoklorlu pestisitler ve PCBs analizi  (Analytical Methods for Residue of Pesticides 5th Edition, Submethod 5 and 6, Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs Rijkswijk-Netherlands )

615 TL

G451

Balda Amitraz ve metabolitleri, Kaumafos analizi (J. AOAC  International Vol.90, No.2)

700 TL

G452

Dokularda organoklorlu pestisitlerin  analizi (J. AOAC  International Vol.90, No.2)      

700 TL

G456

Gıdalarda Benzo(a)piren analizi (Macherey-Nagel Application Note 301290 Food Additives and Contaminants,  24(6):635-651 Eur Food Res Technol  218:208)

 

600 TL

G492

Yumurtada  koksidiyostat analizi

800 TL

G493

Gıdalarda P-hidroksibenzoik asit esterleri analizi

415 TL

G529

Nisin Analizi

1.150 TL

G541

Serbest monomerde akrilamid analizi

850 TL

G544

Kolin  analizi    

1.250 TL

G545

Karnitin analizi

1.250 TL

G546

Glisirizik asit analizi

900 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Gıda Muhafaza ve Ambalaj Analiz Laboratuvarı

GIDA MADDELERİYLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ANALİZİ

Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve  malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (etil alkol) (EN 1186 1/15)

440 TL

 

Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve  malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (asetik asit) (EN 1186 1/15)

440 TL

 

Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve  malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (yağ) (EN 1186 1/15)

1.620 TL

 

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler için %95 etil alkolde toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)

440 TL

 

Gıda maddeleriyle temas eden seramik malzemelerde Pb ve Cd migrasyon testi (TGK 2012/30)

840 TL

 

Gıda maddeleriyle temas eden malzemelerde melamin migrasyon testi (TS-CEN 13130-27)

630 TL

 

Gıda maddeleri ile temas eden plastik malzemelerde: Bisfenol A migrasyon testi (CEN TS 13130-13)

380 TL

 

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için izo-oktan toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)(EN 1186 1/15)

440 TL

 

Metal migrasyonu için numune hazırlama (EN 1186 1/15)

300 TL

 

Suda toplam migrasyon analizi-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100 TL

 

Etil alkolde toplam migrasyon analizi-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100TL

 

Asetik asitte toplam migrasyon analizi-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)                        

1.100 TL

 

İzooktanda toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100 TL

 

%95 etil alkolde toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100 TL

 

AMBALAJ MATERYALİ ANALİZLERİ

Ambalaj atmosferinde O2 (PBI Dansensor cihazı)

110 TL

 

Ambalaj atmosferinde CO2 (PBI Dansensor cihazı)

110 TL

 

Plastik filmlerde O2 geçirgenliği (ASTM D-3985)                    

550 TL

 

Ambalaj materyalinde su buharı geçirgenliği (Desikant metodu ile) (ASTM D 3079-94)

960 TL

 

Ambalaj materyalinde ışık geçirgenliği (ASTM D 1746-92)

200 TL

 

Teneke kutuda kalay (ASTM B-767-88)

200 TL

 

Teneke kutuda lak (ASTM B-767-88)

200 TL

 

Ambalaj materyalinde su buharı geçirgenliği (Su buharı geçirgenliği cihazı ile)

(ASTM F-1249, ISO15106-3/15105-2)

960 TL

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Duyusal Analiz Laboratuvarı

G135

Farklılık testleri (Eşlenmiş kıyaslama-ISO 5495, İkili-üçlü test- ISO 10399; Üçgen test-ISO 4120)

875 TL

G136

Çoklu kıyaslama testleri (Sıralama testi ISO 8587)

850 TL

G137

Kırmızı pul biberde acılık testi (Scoville index-ISO 3513)

1050 TL

G138

Skalalar ile kalite derecelendirilmesi testleri (ISO 4121)

 875 TL

G139

Tüketici tercih testleri (30 kişi ile yapılmaktadır)

1.200 TL

Yardımcı malzeme kullanılarak (süt, çikolata gibi) yapılması gereken duyusal analizlerde; gerekli ilave malzemeler numune ile birlikte teslim edilir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tahıl ve Tahıl Ürünleri Laboratuvarı

G11

Toplam çözünür ve çözünmez diyet lif (AOAC 991.43)

600 TL

G12

Ham lif (selüloz)

245 TL

G22

Nişasta (Kit ile)

395 TL

G201

Bintane

115 TL

G204

Ekmek pişirme denemeleri

275 TL

G205

Elek analizi

125 TL

G206

Ekstensografi

260 TL

G208

Yaş ve kuru gluten

140 TL

G209

Yaş gluten

120 TL

G210

Yaş gluten miktarı ve gluten indeks değeri

150 TL

G213

Makarnada suya geçen madde miktarı

155 TL

G215

Sedimantasyon testi

180 TL

G216

Unun su kaldırma kapasitesi (Farinograf)

210 TL

G217

Yabancı madde

115 TL

G218

Kırık tane

120 TL

G219

Bozuk tane

120 TL

G364

Siyah çayda okside olmamış tane 

115 TL

G380

Sedimentasyon ve modifiye sedimentasyon testi

200 TL

G382

Gluten analizi (ppm)

480 TL

G538

Uçucu asit

130 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yağ Laboratuvarı

G8

Yağ (İşletme içi metot (D.05.G8)

210 TL

G9

Yağ (VELP SER148 Solvent Extraction Unit Operating Manual)

150 TL

G10

Kolesterol (Journal of Chromatography A, 540 1991, 323-329,)

325 TL 

G126

BHA

120 TL

G127

BHT

135 TL

G221

Sütlü ve bitter çikolatada kakao yağı (TS 7800)

210 TL

G223

Eterde çözünmeyen yabancı madde (ISO 663)

200 TL

G224

İyot sayısı (ISO/DIS 3961, ekstre edilen yağda)

160 TL

G225

İyot sayısı (ISO/DIS 3961, katı ve sıvı yağlarda)

85 TL

G226

Kayma-erime noktası (AOCS Cc 1-25)

120 TL

G227

Kırılma indisi (TS 4960)

100 TL

G228

Peroksit sayısı (ISO 3960,ekstre edilen yağda)

155 TL

G229

Peroksit sayısı (ISO 3960,katı ve sıvı yağlarda)

85 TL

G231

Reichert-Meissl değeri (İşletme içi metot)

255 TL

G232

Sabun miktarı  (British standart 684)

100 TL

G233

Sabunlaşma sayısı (ISO 3657)

100 TL

G234

Sabunlaşmayan madde miktarı (ISO 18609)

175 TL

G235

Serbest yağ asitliği (ISO 660, ekstre edilen yağda)

150 TL

G236

Serbest yağ asitliği (ISO 660, katı ve sıvı yağlarda)

90 TL

G237

Toplam esansiyel (uçucu) yağ oranı (TS EN ISO 6571)

175 TL

G239

Yağ asitleri kompozisyonu (ekstre edilen yağda) (IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)

400 TL

G240

Yağ asitleri kompozisyonu (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)

300 TL

G242

Trans yağ asitleri (ekstre edilen yağ asitleri kompozisyonu ve asit hidrolizi yağ analizi de yapılır.) (IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)

400 TL

G243

Omega 3 ve omega 6 (ekstre edilen yağ asitleri kompozisyonu ve asit hidrolizi yağ analizi de yapılır.) (IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)

400 TL

G245

Yağlarda mineral yağ aranması (TS 5039/Ocak, kalitatif)

140 TL

G250

Yoğunluk (AOCS Cc 10a-25)

70 TL

G251

Tiyobarbütirik asit (TBA)  (AOAC Cd 19-90)

170 TL

G252

p-Anasidin (AOAC Cd 18-90)

185 TL

G253

Konjüge dienoik asit (IUPAC IID 19)

400 TL

G254

Trigliserit fraksiyonları ECN 42 farkı (ISO: DIS 17678, metot zeytin yağını kapsamaktadır.)

400 TL

G313

BHQ

180 TL

G365

Trans yağ asitleri  (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)

300 TL

G366

Omega 3 ve omega 6 (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)

300 TL

G367

Sterol Kompozisyonu (ISO 12228)

400 TL

G368

Zeytinyağında ve bitkisel yağlarda dumanlanma noktası tayini (D.05.G368, işletme içi metot)

130 TL

G369

Zeytinyağında  ve bitkisel yağlarda polar madde tayini (D.05.G370, işletme içi metot)

570 TL

G370

Bitkisel yağlarda tokol kompozisyonun belirlenmesi (ISO 9936, metot yağ örneklerini kapsamaktadır.)

410 TL

G417

Zeytin yağında fındık yağı aranması (D.05.G417, ISO: 12966-2, ISO 12228, HPLC UV.Vis.)

900 TL

G482

Süt ve Süt Ürünlerinde Yabancı Yağ Tayini” ( ISO: DIS 17678)

450 TL

G483

Eritrodiol ve uvaol miktarı (Sterol kompozisyonu yapılır)

400 TL

G484

Yağ asidi etil esterleri (Official Journal of European Union, Comission regulation, No 61/2011)

400 TL

G485

Tahin helvasına susam yağı aranması (TS 2590)

175 TL

G498

Tahin miktarı % ( TS 2590)

150 TL

G499

E 471 Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri (mg/kg) (Pure & Appl. Chem.,Vol. 63, No.8, pp. 1153-1162)

400 TL

G502

E 322 Lesitinler (mg/kg) (Pure & Appl. Chem. Vol. 62, No.4, pp.781-793)

400 TL

G506

Acılık (Kreis) (kütlece)  (TS 2589)

85 TL

G507

E 491-495 Sorbitan esterler (mg/kg) (Pue&Appl. Chem.Vol.62,No.4,pp.781-193)

400 TL

G510

UV de özgül soğurma

125 TL

G517

Bitkisel yağlarda tağşiş tayini (D.05.G416, ISO: 12966-2, ISO 12228)

675 TL

G518

Bitter çikolata analizleri  (TS 7800) (Toplam Yağ, Nem, Şeker bileşenleri, Kakao yağı, Yağsız kakao kuru maddesi, Toplam kakao kuru maddesi dahil)

625 TL

G519

Sütlü çikolata analizleri (TS 7800)

(Toplam yağ, Nem, Yağ asidi kompozisyonu, Şeker bileşenleri, Kakao yağı, Yağsız kakao kuru maddesi, Toplam kakao kuru maddesi, Süt yağı, Süt kuru maddesi dahil) 

950 TL

G520

Pudingde kakao oranı (Toplam Yağ, Nem, Şeker bileşenleri dahil)

800 TL

G521

Sütlü pudingde kakao oranı (Toplam Yağ, Nem, Şeker bileşenleri, Yağ asidi kompozisyonu  dahil)

1.100 TL

GIDA BOYALARI

SU BAZLI BOYALAR

G128

Suda çözünen sentetik boyaların tayini ( FAO Food and Nutrition Paper 14/2, Manuals of Food Quality Control  53-56, Kalitatif)

160 TL

G129

Suda çözünen sentetik boyaların tayini

(FAO Food and Nutrition Paper 14/2, manuals of Food Quality Control 53-56, kantitatif)

400 TL

 

 

 

ORGANİK BAZLI BOYALAR

G322

Yağda çözünen sentetik boyaların kantitatif tayini (Sudan I-II-III-IV, Para Red)

(Food Chemistry 105(2), 756-760 , HPLC-UV Vis.)

325 TL

G323

Yağda çözünen sentetik boyaların kalitatif tayini (Sudan Orange G, Sudan Red 7G, - Sudan Black B, Sudan Rec 7) (Food Chemistry , 105(2), 756-760, HPLC-UV Vis.)

260 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Danışmanlık Hizmetleri

G421

Gıda Güvenliği Sağlama Sistem Denetimi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Veteriner İlaç Kalıntısı Analizleri

G324

Balda kloramfenikol analizi

(U.S FDA Laboratory Information Bulletin No: 4281, Varian Application Note No.3 R1)

575 TL

G325

Sütte sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G355

Sütte tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G356

Balda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G357

Dokularda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G358

Balda sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G359

Dokularda sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G387

Dokularda beta agonist  (A5 Grubu ) kalıntı analizi (Food Chemistry, 114,(3) 1115-1121)

800 TL

G388

Dokularda zeranol ve metabolitleri kalıntı Analizi  (Analytica Chimica Acta 473, 151-160)

800 TL

G389

Hayvansal kökenli gıdalarda kinolin kalıntı analizi (Journal of AOAC İnternational 88 (4) 1160-1166)

800 TL

G390

Hayvansal kökenli gıdalarda makrolid kalıntı analizi (Journal of AOAC İnternational 88 (4) 1160-1166)

800 TL

G425

Su ürünlerinde (B3e) Malaşit yeşili, Kristal viyole, Brilyant yeşili analizi 

(Journal of AOAC İnternational  vol.88 No:3)

650 TL

 

HORMON ANALİZLERİ

G314

Meyve  ve sebzelerde serbest halde bulunan bitki gelişim düzenleyicileri (HPLC-UV Yöntemi)

300 TL

G391

Dokularda steroid hormonları kalıntı analizi  (Analytica Chimica Acta 637, 112-120)

800 TL

G415

Dokularda stilbenler  kalıntı analizi (Analytica Chimica Acta 637, 112-120)

775 TL

ISIL İŞLEMLE OLUŞAN BİLEŞİKLER

G316

Akrilamid Analizi (Journal of Food Composition and Analysis 21, (7), 565-568)

750 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mineral Analiz Laboratuvarı

G94

Bakır ( AOAC 999.10)

380 TL

G95

Çinko (AOAC 999.10)

380 TL

G96

Demir (AOAC 999.10)

380 TL

G97

Fosfor  (AOAC 986.24)

380 TL

G98

Kalsiyum (AOAC 985.35)

380 TL

G99

Krom (AAS-Alev)

380 TL

G100

Magnezyum (AOAC 985.35)

380 TL

G101

Mangan(AOAC 985.35)

380 TL

G102

Nikel (AAS-Alev)

380 TL

G103

Potasyum (AOAC 985.35)

380 TL

G104

Sodyum (AOAC 985.35)

380 TL

G111

Arsenik (TSE EN 14627)

380 TL

G112

Civa (TSE EN 13806)

380 TL

G113

Kadmiyum (AOAC 999.10)

380 TL

G114

Kurşun (AOAC 999.10)

380 TL

G306

Selenyum (TSE EN 14627)

380 TL

G321

Kobalt (AAS-Alev)

380 TL

G376

ICP-MS ile kantitatif element analizi (D.05.G376, işletme içi metot)

380 TL

Not:

Aynı numunede ilk elementten sonraki ilave her bir element analizi

130 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yenilikçi İşleme Teknolojileri Laboratuvarı

G542

Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu ile Görüntüleme (FEG-ESEM)

415 TL

G543

EN ISO 14855-2 Plastiklerin Aerobik Ortamda Biyobozunurluk / Kompostlanabilirlik analizi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

PİLOT TESİS

G276

Pilot tesis ekipmanları 

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Gıda Pilot Tesisi, pilot ölçekli üretim denemeleri için sanayicinin kullanımına açıktır.

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.